banner
 19/03/2021 02:44:27 PM

Hội Nông dân tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 18/3/2021, Hội Nông dân tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Quảng Ngãi đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai ngành đến năm 2025.

Nội dung Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025, hai ngành sẽ tiếp tục phát động và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở các cấp Hội Nông dân trong tỉnh. Cụ thể hai ngành sẽ phối hợp tổ chức Giải bóng chuyền truyền thống nông dân tranh Cúp Bông lúa vàng; Giải Bóng đá thanh niên nông thôn; Liên hoan “Tiếng hát đồng quê” và Hội thi “Nhà nông đua tài” ở các cấp Hội Nông dân trong tỉnh.

Theo đó, hằng năm hai ngành sẽ xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động cụ thể và tranh thủ từ nhiều nguồn kinh phí để tổ chức và chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động văn hóa hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với tình hình thực tiễn khuyến khích các hoạt động văn hoá, văn nghệ , thể thao mang tính truyền thống của địa phương, gắn các hoạt động văn hoá dân gian, các môn thể thao dân tộc và các môn thể thao khác được nông dân ưa thích nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc, ngày kỷ niệm truyền thống của địa phương, tạo không khí vui tươi lành mạnh ở nông thôn góp phần tăng cường thể lực, đẩy mạnh sản xuất và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa trong đời sống xã hội ở nông thôn.

Đồng chí Đinh Duy Sung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thống nhất những ý kiến thảo luận của hai bên để đưa ra những giải pháp thực hiện Chương trình phối hợp trong những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn

Được biết, từ năm 2002 đến nay, Hội nông dân tỉnh và Sơ Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã có 5 lần ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai nghành qua nhiều giai đoạn: 2002 – 2005; 2006 – 2010; 2011 – 2015; 2016 – 2020 và 2021 – 2025 nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ở nông thôn. Đây cũng là phong trào thi đua sôi nổi để đánh giá, chấm điểm và xếp loại thi đua hàng năm ở các cấp Hội Nông dân trong tỉnh.

Ông Đinh Duy Sung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Qua tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa hai đơn vị ở các giai đoạn trước, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và Ban Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thảo luận và đi đến thống nhất các giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo là mở rộng quy mô cũng như hình thức tổ chức các giải thể thao quần chúng như: Giải bóng đá nông dân sẽ được tổ chức xen kẽ theo các năm chẵn; các phong trào văn hóa, văn nghệ, Hội thi và Giải bóng chuyền nông dân Cúp Bông lúa vàng sẽ được tổ chức vào những năm lẻ để các cấp Hội cân đối nguồn tài chính và tranh thủ các nguồn vận động hỗ trợ khác để tổ chức thực hiện tốt các nội dung ký kết theo Chương trình phối hợp đã đề ra./.

Đồng Xuân