banner
Tìm kiếm
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu Tải về
1 651/SYT-NVY Cập nhật quy trình xử lý F0 tại nhà
2 676 -CV/BTGTU Định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 3/2022
3 34/2021/QĐ-TTg Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh
4 05-NQ/TU Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 02/11/2021 về đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
5 04-NQ/TU Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
6 CV 1569/SVHTTDL-QLTDTT Hướng dẫn thực hiện một số bài tập luyện thể dục thể thao
7 03-NQ/TU Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 24/8/2021 về đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo động lực cho phát triển
8 1062/STTTT-TTBCXB Công văn v/v cài đặt, sử dụng và tuyên truyềnứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”
9 02-NQ/TU Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2021 về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi
10 25-HD/BTGTU Hướng dẫn triển khai, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát
11 03-KH/BTC KẾ HOẠCH và Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
12 ĐC TT Hướng dẫn và Đề cương Tuyên truyền 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021)
13 12-CT/UBND Chỉ thị tăng cường phòng, chống tệ nạn cờ bạc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh
14 ĐC TT Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh
15 ĐC TT Đề cương tuyên truyền 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1986 - 01/5/2021)
Video
Thống kê truy cập
Đang online
221
Hôm nay
730
Tháng này
143,449
Tổng truy cập
1,729,371