banner
Tìm kiếm
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu Tải về
1 TLTT Tài liệu tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
2 72 - HD/BTGTU HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân,Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (17/3/1913 - 17/3/2023)
3 17-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
4 04/TL-BTC THỂ LỆ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật vềcải cách thủtục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5 02/KH-BTC Kế hoạch triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6 02/KH-BTC KẾ HOẠCHTổ chức Cuộc thitrực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính”trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7 ĐC TT Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ
8 651/SYT-NVY Cập nhật quy trình xử lý F0 tại nhà
9 676 -CV/BTGTU Định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 3/2022
10 34/2021/QĐ-TTg Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh
11 05-NQ/TU Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 02/11/2021 về đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
12 04-NQ/TU Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
13 CV 1569/SVHTTDL-QLTDTT Hướng dẫn thực hiện một số bài tập luyện thể dục thể thao
14 03-NQ/TU Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 24/8/2021 về đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo động lực cho phát triển
15 1062/STTTT-TTBCXB Công văn v/v cài đặt, sử dụng và tuyên truyềnứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”