banner
Tìm kiếm
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu Tải về
1 219-KH/HNDTW Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo nhà nông toàn quốc lần thứ VII (năm 2016-2017)
2 380/QĐ-UBND Quyết định số 380/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi vv phê duyệt danh sách xã, phường, thị trấn trọng điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3 05/QĐ-UBND Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi V/v Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí xây dựng dự án "Mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4 250/QĐ-UBND Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi.
5 91/2012/NĐ-CP Nghị định số 91/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
6 38/2012/NĐ-CP Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
7 Nghị quyết về Nâng cao chất lượng Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 – 2020
Thống kê truy cập
Đang online
30
Hôm nay
393
Tháng này
35,263
Tổng truy cập
572,025