banner
Tìm kiếm
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu Tải về
1 Đề cương tuyên truyền 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022)
2 3799-CV/HNDTW Tuyên truyền, định hướng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 - 2022
3 365-HD/HNDTW Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2021)
4 ĐC TT Đề cương tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021
5 ĐC TT Đề cương tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021
6 01-QĐ/UBKTTW Quyet dinh ban hành hệ thống mẫu văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành Kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam
7 120/HD/HNDTW Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019)
8 ĐL Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (Sửa đổi, bổ sung)
9 06-KH/HNDTW Kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019
10 BC Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII
11 ĐCTT Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 - 02/9/2019)
Video
Thống kê truy cập
Đang online
21
Hôm nay
308
Tháng này
186,269
Tổng truy cập
2,162,479