banner

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng:

Cơ quan Hội Nông dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội Nông dân tỉnh

Nhiệm vụ:

Tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh về các chương trình, kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Hội và tổ chức các phong trào nông dân trong tỉnh.

Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở trong việc thực hiện Điều lệ Hội, các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

Thực hiện công tác quản lý cán bộ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh theo quy chế về tổ chức và quản lý cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các quy định về chính sách đối với cán bộ hiện hành.

Video
Thống kê truy cập
Đang online
54
Hôm nay
1,143
Tháng này
219,875
Tổng truy cập
2,651,709