banner
Tìm kiếm
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu Tải về
1 000 Đề cương tuyên truyền 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2018)
2 270-KH/HNDT KẾ HOẠCH Thực hiện các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVI
3 ĐC Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
4 241-KH/HNDT Kế hoạch thu thập, nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị những vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến nông dân
5 224-KH/HNDT KẾ HOẠCH Triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017
6 136-TB/HNDT THÔNG BÁO Về việc cung cấp địa chỉ email và số điện thoại đường dây nóng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
7 220-KH/HNDT Kế hoạch tập huấn, triển khai chính sách của Đảng, Nhà nước cho cán bộ chi, tổ Hội, hội viên nông dân về công tác tôn giáo năm 2017
8 1057-CV/HNT CV v/v mời tham dự Hội nghị Sơ kết 01 năm phát động xây dựng mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
9 DS Danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị Sơ kết 01 năm phát động xây dựng, nhân rộng mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
10 187-KH/HNDT Kế hoạch Sơ kết việc xây dựng mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016
11 186 - KH/HNDT KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016
12 1002-CV/HNDT Công văn, lịch Kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016
13 1002-CV/HNDT Biểu mẫu tổng hợp số liệu chuẩn bị công tác kiểm tra năm 2016
14 996-CV/HNDT Công văn về việc cung cấp thông tin, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của hội viên, nông dân
15 184-KH/HNDT Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh