banner
 23/03/2024 10:04:52 PM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị...

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (khoá VIII), nhiệm kỳ 2023 – 2028; Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...
Đ/c Trần Ngọc Vinh, PCT Thường tỷuwcj Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu Hội Nông dân tỉnh, thành, 588 điểm cầu cấp huyện và 4.255 điểm cầu cơ sở với tổng số 112.716 đại biểu tham dự tại các điểm cầu.

Tại Quảng Ngãi, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với VNPT Quảng Ngãi kết nối đường truyền ở 14 điểm cầu (13 điểm ở 13 huyện, thị xã, thành phố và 1 điểm cầu tại UBND tỉnh) cho hơn 450 cán bộ Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở tham dự trên tinh thần nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả.

Được biết, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII diễn ra vào những ngày cuối năm 2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 46- NQ/TW, ngày 20/12/2023 về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Thực hiện Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị, ngày 20/2/2024 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 182-QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030".

Đây là những nội dung hết sức quan trọng định hướng, dẫn dắt cho hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 và nhiều năm tiếp theo.

Điểm cầu tại Hội Nông dân thành phố Quảng Ngãi có 70 cán bộ HND trên địa bàn TPQN tham dự

Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 46 có 3 nhóm quan điểm. Đó là:

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân và phong trào nông dân; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và Xây dựng tổ chức hội là trách nhiệm của hệ thống chính trị và xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó chủ yếu, trực tiếp là cấp uỷ, chính quyền và ban chấp hành Hội Nông dân các cấp.

- Tăng cường trách nhiệm của Hội Nông dân trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và phát huy quyền làm chủ của nông dân; động viên, hỗ trợ nông dân thực hiện tốt vai trò chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững và công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn, hội nhập quốc tế; góp phần xây dựng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng với nông dân.

- Củng cố vai trò nòng cốt chính trị của hội trong phong trào nông dân; nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội, phát triển tổ chức, phát triển hội viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Đồng Xuân
Video
Thống kê truy cập
Đang online
302
Hôm nay
633
Tháng này
201,675
Tổng truy cập
2,530,083