banner
 18/07/2018 04:38:25 PM

Nông dân Lý Sơn với phong trào xây dựng nông thôn mới

Huyện Lý Sơn có diện tích tự nhiên 1.039,84ha, dân số 21.954 người. Diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người là 120m2. Số người trong độ tuổi lao động 14.802 người, đa số sống bằng nghề nông. Lực lượng lao động xã hội chiếm 70% là nông dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 là trên 27 triệu đồng.
Một góc cánh đồng tỏi của nông dân huyện Lý Sơn đang vào vụ thu hoạch

Từ khi triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến hội viên, nông dân về chủ trương của Đảng, các quyết định của Chính phủ và đề án xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức đa dạng như: thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, phối hợp trong các buổi họp thôn, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới để tạo sự đồng thuận cao trong bàn bạc, thảo luận, thống nhất và thực hiện sự chỉ đạo của cấp uỷ đảng và chính quyền. Thông qua tuyên truyền mọi người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của quá trình xây dựng nông thôn mới là làm cho chính mình và từ đó có trách nhiệm tham gia vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở thôn, xóm …. T

rong quá trình triển khai thực hiện phong trào, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hiến đất, đóng góp tiền, công để mở rộng đường giao thông. Kết quả, đã vận động hội viên nông dân hiến 7.835m2 đất và 2.812 ngày công để bê tông hóa 28 tuyến đường giao thông nông thôn. Trong đó có một số hội viên nông dân như: Nguyễn Thịnh, Bùi Cao ở xã An Bình; Nguyễn Thanh Minh, Phạm Thị Mạnh, Võ Xuân Kim ở xã An Vĩnh; Trần Thị Minh, Bùi Văn Thiệt xã An Hải đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn.

Nổi bật là ông Mai Văn Tín, chi hội thôn Tây, xã An Hải, ngoài việc hiến hơn 200m2 đất nông nghiệp để mở đường giao thông nông thôn, ông còn tuyên truyền vận động hội viên nông dân cùng tham gia hiến đất, đóng góp ngày công để làm đường giao thông, đồng thời tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, như: không xả rác thải, cát thải ra đường và tham gia thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng,...

Đến nay, xã An Hải đạt 15/19 tiêu chí và phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới vào cuối năm 2018, các xã An Vĩnh, An Bình đều đạt 14/19 tiêu chí và phấn đấu đến năm 2019 về đích xã nông thôn mới.

Để thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực đóng góp công sức, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình giao thông. Tích cực vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất để không ngừng nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Đồng thời vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện tốt 3 phong trào thi đua lớn của Hội gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để sớm đưa huyện Lý Sơn về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019./.

Theo Trần Đào (Bài đăng trên Bản tin Nông dân Quảng Ngãi số 66 - Quý II/2018)
Video
Thống kê truy cập
Đang online
134
Hôm nay
472
Tháng này
65,278
Tổng truy cập
726,955