banner
 16/10/2019 02:55:39 PM

Giải ngân 8,6 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân

8,6 tỷ đồng là số tiền mà Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân trong 9 tháng đầu năm 2019 cho 264 hộ nông dân trong tỉnh vay phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao.
Một trong những buổi giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Số tiền này đã đầu tư 23 dự án chăn nuôi bò lai sinh sản ở các huyện Bình Sơn, Đức Phổ, Mộ Đức, TP Quảng Ngãi,... và 01 dự án trồng hành tỏi xã An Bình huyện Lý Sơn.

Trong đó, nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh là 4,5 tỷ đồng được hỗ trợ cho 142 hộ nông dân vay; 4,1 tỷ đồng là nguồn vốn ủy thác của trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 122 hộ vay.

Theo đó, mỗi hộ được vay từ 30-50 triệu đồng với mức phí cho vay là 0,7% /tháng (8,4% /năm) và nguồn vốn sẽ được quay vòng trong 36 tháng, riêng đối với dự án trồng hành tỏi xã An Bình huyện Lý Sơn là 24 tháng.

Từ nguồn vốn này đã tạo điều kiện cho hàng trăm hộ nông dân tháo gỡ khó khăn về vốn ban đầu để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở các vùng nông thôn như trước đây, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và xóa nghèo bền vững ở các địa phương trong tỉnh./.

Thanh Nhàn