banner
 15/11/2019 04:40:24 PM

Giải ngân 1,6 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của Trung ương Hội ủy thác

Trong 02 ngày (14 và 15/11/2019), Hội nông dân tỉnh đã giải ngân 1,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội ủy thác năm 2019 ở 3 xã: Hành Dũng (Nghĩa Hành), Bình Chánh (Bình Sơn) và Phưòng Trương Quang Trọng (TP Quảng Ngãi)

Số tiền này đã hỗ trợ cho 40 hộ nông dân đầu tư 3 dự án chăn nuôi bò lai sinh sản. Trong đó có 10 hộ ở xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành được vay 400 triệu đồng (40 triệu đồng/hộ ); 20 hộ ở Phưòng Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi được vay 800 triệu đồng (mỗi hộ được vay từ 20 – 60 triệu đồng) và 10 hộ ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn được vay 400 triệu đồng (40 triệu đồng/hộ ).

Được biết, nguồn vốn này sẽ được quyay vòng trong 36 tháng với mức phí quản lý là 0,7%/tháng./.

Thu Thủy