banner
 03/07/2020 10:20:02 AM

Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 420 cán bộ, hội viên

Trong Quý II/2020, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh tổ chức mở 06 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 420 cán bộ hội viên, nông dân và thành viên Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật” tại 03 xã: Trà Bình (Trà Bồng), Thanh An (Minh Long), Tịnh Bình (Sơn Tịnh).
Lớp tập huán, tuyên truyền pháp luật tại xa Tịnh Bình huyện Sơn Tịnh

Nhằm để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, nông dân và đồng thời để trang bị những kỹ năng tuyên truyền, vận động, phương pháp tổ chức hòa giải tại cơ sở trong nội bộ nông dân cho cán bộ, hội viên, nông dân và thành viên Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" để thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải tại cơ sở.

Trong Quý II/2020, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh tổ chức mở 06 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 420 cán bộ hội viên, nông dân và thành viên Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật” tại 03 xã: Trà Bình (Trà Bồng), Thanh An (Minh Long), Tịnh Bình (Sơn Tịnh).

Sau buổi tập huấn, Hội Nông dân tỉnh đã cấp 420 cuốn sổ tay phổ biến Pháp luật; nhiều tài liệu hỏi, đáp pháp luật về Luật Bảo vệ môi trường; Luật Chăn nuôi và Luật trồng trọt năm 2018 cho các Câu lạc bộ và hòa giải viên ở cơ sở để làm tài liệu sinh hoạt và cấp phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền về Luật Đất đai năm 2013 cho hội viên, nông dân.

Thông qua hoạt động này nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về các luật như: Luật đất đai, Luật Hôn nhân, gia đình, Luật khiếu nại, tố cáo…, cũng như phương pháp tuyên truyền, vận động và các kỹ năng hòa giải ở cơ sở. Từ đó giúp đội ngũ cán bộ Hội và thành viên CLB "Nông dân với pháp luật” trong tỉnh làm tốt công tác hòa giải tại cơ sở, vận động hội viên nông dân thực hiện và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.

Hoài Hương