banner
 14/07/2022 09:54:59 AM

Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội cho cán bộ chi, tổ Hội

Ngày 13/7/2022, Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội cho hơn cho 80 cán bộ chi, tổ Hội Nông dân ở huyện Trà Bồng.
Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại đây, các đại biểu đã được bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động và nắm bắt dư luận xã hội quần chúng nhân dân trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; nhiệm vụ của cán bộ Hội Nông dân các cấp trong công tác tuyên truyền, thu thập, tổng hợp và định hướng thông tin tuyên truyền cho hội viên nông dân trong thời kỳ công nghệ số; phương pháp tuyên truyền, cổ động và kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền trên báo, đài và Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh.

Thông qua lớp tập huấn này nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong tình hình mới, nhất là trong xu hướng bùng nổ thông tin trên mạng xã hội như hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Hội và các phong trào nông dân ở các địa phương trong tỉnh./.

Đồng Xuân