banner
 23/04/2019 10:02:45 AM

Nông dân xã Nghĩa Thọ (Tư Nghĩa) trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

Nghĩa Thọ là xã miền núi của huyện Tư Nghĩa, có hơn 98% là đồng bào dân tộc thiểu số. Là một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy điều kiện kinh tế và trình độ dân trí 10 năm trước đây thấp hơn so với mặt bằng chung của toàn huyện. Thế nhưng, với sự nỗ lực, quyết tâm, chung sức đồng lòng của cán bộ, hội viên và nhân dân trong xã đã vượt qua khó khăn để triển khai thực hiện đạt và vượt các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đưa địa phương cán đích Nông thôn mới vào cuối năm 2018.
Lớp tập huấn triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dan tộc năm 2018 cho HVND xã Nghĩa Thọ

Về xã Nghĩa Thọ hôm nay mới thấy những con đường bê tông khang trang và theo đó là đời sống vật chất, tinh thần của đại đa số người dân được cải thiện rõ nét, chất lượng cuộc sống không ngừng được nâng lên; môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, văn minh hơn.

Có được những kết quả đó là nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Thọ mà nhất là sự đồng thuận nhất trí cao của cán bộ, hội viên nông dân trong xã đã chung sức, đồng lòng để thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hằng năm, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, để hội viên nông dân thấy được quyền và lợi ích của người dân đối với phong trào xây dựng NTM, trong đó hội viên nông dân là nhân tố tích cực, hàng đầu trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu thi đua hàng năm.

Để đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, Hội Nông dân xã đã phối hợp toor tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao các tiến bộ KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi để hội viên nông dân tham gia học tập và áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

Nhờ vậy mà tiêu chí thu nhập đã đạt được sớm hơn so với kế hoạch. Nếu như thu nhập bình quân của người dân năm 2011 chỉ đạt 4,8 triệu đồng/người/năm thì đến cuối năm 2018 đạt 35,08 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững, năm 2012 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 65,58%,đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 4,34%.

Các phong trào thi đua lớn của Hội cũng được phát động sâu rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó phong trào thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư thực hiện đồng bộ, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ phát triển sản xuất và đời sống nhân dân.

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, Hội Nông dân xã đã tuyên truyền, vận động nông dân đóng góp ngày công để xây dựng nâng cấp, bê tông các tuyến đường giao thông hơn 3,3km; 100% các tuyến đường liên xã và đường liên thôn được nhựa hóa, bê tông; 92,9% các tuyến đường ngõ, xóm được bê tông; Hơn 90% trục đường chính nội đồng được cứng hóa; tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt 68,44%. Môi trường sinh thái ngày càng được chú trọng, hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh, chuồng, trại chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng được đầu tư nâng cấp hợp lý.

Việc thực hiện đạt các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới ở một xã miền núi như Nghĩa Thọ là rất khó, song để duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí cũng không phải là chuyện dễ. Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để xây dựng KDC nông thôn kiểu mẫu; chú trọng công tác hướng dẫn, hỗ trợ nông dân đầu tư phát triển sản xuất, gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, góp phần tăng thu nhập ổn định của người dân./.

Đồng Xuân