banner
 03/07/2019 02:32:16 PM

Những kết quả nổi bật của nông nghiệp và nông thôn sau 30 tái lập tỉnh

Sau 30 tái lập tỉnh, nông nghiệp và nông thôn tỉnh Quảng Ngãi có những chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Nông nghiệp tăng trưởng ổn định, đảm bảo nhu cầu lương thực, từng bước hình thành vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến; nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nông dân được nâng lên. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng lâm nghiệp và thủy sản.

 

Bắt đầu từ cuộc “cách mạng xanh”

 

Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, đến nay, giá tr sản xuất nông lâm và thuỷ sản gấp 5,02 lần so với năm 1989 (ước đạt 15.904 tỷ đồng), bình quân hàng năm tăng 5,5%; sản lượng lương thực có hạt ước đạt 497,8 ngàn tấn, gấp 2,1 lần.

 

Những cột mốc đáng chú ý trong phát triển nông nghiệp là năm 1997, Quảng Ngãi hoàn thành việc xây dựng đại công trìnhthuỷ lợi Thạch Nham tưới cho hơn 30.000 ha đất canh tác. Sau Thạch Nham, những công trình như Núi Ngang (tưới 1.450ha), Nước Trong (tưới 52.600ha) và hàng loạt hồ, đập lớn nhỏ được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đã đặt nền móng cho sự ổn định và đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Nhờ nguồn nước Thạch Nham, cuộc “cách mạng xanh” đã trải rộng khắp làng xóm, ruộng đồng Quảng Ngãi, diện tích gieo trồng lúa tăng dần qua từng năm, năng suất cây trồng tăng lên đáng kể. Từ năng suất 26,4 tạ/ha giai đoạn năm 1989 - 1990 đến nay đã lên trên 58,9 tạ/ha.

 kt2-02072019.jpg

Dự án nông nghiệp sạch, hữu cơ tại huyện Mộ Đức

 

 

Quảng Ngãi cũng đã từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa theo mô hình cánh đồng lớn. Năm 2018, đã chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác ước đạt 770 ha; triển khai 103 cánh đồng lớn sản xuất lúa, mì với tổng diện tích 2.009 ha; năng xuất lúa bình quân đạt 67,7 tạ/ha, mía đạt 669 tạ/ha, cao hơn 15% so với sản xuất đại trà. Đã thực hiện dồn diền đổi thửa khoảng 2.147 ha. Bước đầu thu hút đầu tư một số mô hình sản xuất rau an toàn, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.

 

kt3-02072019.jpg
Chăn nuôi bò thịt đem lại hiệu quả kinh tế cao

 

 

Bên cạnh trồng trọt, ngành chăn nuôi gia súc và gia cầm cũng có nhiều phát triển, góp phần cải thiện đời sống nông dân, giúp nhiều hộ nông dân xóa đói giảm nghèo, từng bước hình thành mô hình trang trại chăn nuôi có quy mô công nghiệp, thay thế dần chăn nuôi tận dụng, nhỏ lẻ ở hộ gia đình.

 

Trên lĩnh vực lâm nghiệp, nhờ những biện pháp tích cực về phát triển rừng, độ che phủ của rừng năm sau đều tăng lên so với năm trước. Bên cạnh đó, việc phát triển kinh tế lâm nghiệp đúng hướng đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân cũng như góp phần bảo vệ, phát triển diện tích rừng trồng hiệu quả, nhất là ở các huyện miền núi. Năm 2019, diện tích có rừng ước đạt 334.278 ha, gấp 2,79 lần so với năm 1989; độ che phủ rừng tăng từ 19% lên 51,9%; sản lượng gỗ rừng trồng khai thác ước đạt 1.265.500 m3, gấp 85 lần.

 

Ngành thuỷ sản có tốc độ tăng trưởng cao

 

Sản lượng thủy sản đánh bắt năm 2019 ước đạt 209.000 tấn, gấp hơn 8,5 lần so với năm 1989. Hoạt động nuôi trồng thủy sản tăng trưởng khá; từ năm 1987, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản - nuôi tôm sú xuất khẩu bắt đầu hình thành, phát triển; năm 2019, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 6.500 tấn gấp 21,7 lần so với năm 1989.

 

kt4-02072019.jpg
Phát triển đội tàu khai thác hải sản công suất lớn

 

 

Tỉnh chú trọng phát triển đội tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ, phát triển đội tàu vỏ thép, vỏ composit và vỏ vật liệu mới. Những năm 1990, số lượng tàu thuyền khai thác thủy sản chỉ khoảng 2.052 chiếc, tổng công suất chỉ khoảng 35.300 CV, công suất bình quân 17,2CV/chiếc, đến nay có 5.138 chiếc tàu, tổng công suất 1,33 triệu CV, tăng 2,5 lần số lượng tàu và công suất gấp 37 lần so với năm 1989; công suất bình quân 258CV/chiếc.

 

Nông thôn đổi mới, đời sống nông dân được nâng lên

 

Sau gần 10 năm triển khai, Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ngãi đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Kết hợp với việc ban hành các cơ chế, chính sách, đề án và ưu tiên, tập trung nguồn vốn đầu tư, huy động các nguồn lực từ nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt một số kết quả quan trọng. Đến thời điểm hiện tại đã có 58/164 xã đạt tiêu chí theo nhóm 1 (đạt 19/19 tiêu chí); số tiêu chí bình quân/xã đạt 13,7. Dự kiến đến cuối năm 2019 có 80 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

 

kt5-02072019.jpg
Xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi 

Những kết quả nổi bật trên là tiền đề quan trong để tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới cùng với sự phát triển đi lên của đất nước./.

Nguồn: Cổng thông tin UBND tỉnh