banner
 14/09/2020 05:25:15 PM

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 100 cán bộ chi, tổ Hội

Sáng nay (ngày 14/8/2020), Hội Nông dân tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 100 học viên là cán bộ chi, tổ Hội ở 13 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.
Đồng chí Trần Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Đồng chí Trần Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã đến dự và phát biểu khai giảng lớp học.

Sau lễ khai giảng, lớp học tiếp tục diễn ra đến hết ngày 18/8/2020, các học viên sẽ được học tập, quán triệt một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân nông thôn; Các Nghị quyết chuyên đề của Hội Nông dân Việt Nam khóa VII; Vai trò, nhiệm vụ của Hội trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; Công tác tuyên truyền và hoạt động giám sát của các cấp Hội Nông dân trong việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp; Công tác củng cố, xây dựng chi, tổ Hội; Hướng dẫn xây dựng,lập các dự án, mô hình kinh tế HTX, tổ hợp tác…,Vai trò của các cấp Hội ND tham gia xây dựng nông thôn mới; Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội và kỹ năng viết tin, bài phản ánh hoạt động Hội và phong trào nông dân cho Trang Web Hội và các báo, đài ở địa phương,….

Toàn cảnh lớp tập huấn

Thông qua lớp học này nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác xã hội cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở, nhất là cán bộ ở chi, tổ Hội – những người trực tiếp tham gia sản xuất, lao động và công tác cùng hội viên và bà con nông dân để họ nắm bắt kịp thời những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nông dân ở địa phương mình tham gia phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua do Nghị quyết của Hội đã đề ra./.

Đồng Xuân