banner
 20/06/2024 10:24:22 PM

Hội nghị triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên nông dân vùng dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo

Trong 02 ngày 19 và 20/6/2024, Hội Nông dân tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc cho 180 cán bộ chi, tổ Hội và hội viên nông dân là người đồng bào dân tộc thiểu số, hội viên là tín đồ các tôn giáo ở 02 huyện: Sơn Hà và Nghĩa Hành.
Quang cảnh lớp tập huấn tại huyện Sơn Hà

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và trao đổi những thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác tôn giáo; Các văn bản pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; Các chính sách ưu đãi, đầu tư của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền, vận động hội viên nông dân là đồng bào các DTTS tham gia phát triển kinh tế và xây dựng Nông thôn mới; công tác tuyên truyền về Luật Hôn nhân Gia đình, ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và đẩy lùi các tệ nạn mê tín dị đoan ở vùng đồng bào DTTS;…Vai trò của tổ chức Hội Nông dân các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ ANQP…

HVND tham gia thảo luận, trao đổi thông tin, đề xuất kiến nghị tại lớp tập huấn ở huyện nghĩa Hành

Bên cạnh việc triển khai quán triệt, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên nông dân các DTTS, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh cũng đã lắng nghe các ý kiến trao đổi từ các cán bộ chi, tổ Hội và HVND, các già làng (người có uy tín) trong đồng bào DTTS về việc thực thi các chính sách của Đảng và Nhà nước ở các địa phương trong tỉnh. Từ đó, có những đề xuất, kiến nghị với cấp trên về các giải pháp, chương trình, mục tiêu trong công tác Hội và phong trào nông dân vùng đồng bào DTTS, vùng tôn giáo trong thời gian đến đạt kết quả cao hơn.

Đây cũng là dịp để cán bộ, hội viên nông dân các dân tộc thiểu số ở tỉnh ta có điều kiện trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong thực tiễn sản xuất và đời sống. Qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp hội viên nông dân là đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh phát huy những thành quả trong hoạt động Hội và phong trào trong nông dân trong những năm qua, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự chuyển biến toàn diện trong tổ chức các hoạt động và phong trào nông dân ở các cấp Hội trong tỉnh./.

Đồng Xuân
Video
Thống kê truy cập
Đang online
17
Hôm nay
1,106
Tháng này
219,838
Tổng truy cập
2,651,672