banner
 06/10/2022 05:47:57 PM

Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022

Sáng ngày 06/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, biểu dương nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu giai đoạn 2017-2022.

Dự hội nghị các đồng chí: Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Quảng Ngãi cùng 120 hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 74 nghìn nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trong tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

05 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Quảng Ngãi thực sự trở thành một phong trào chủ đạo nòng cốt ở nông thôn; lan tỏa và phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao đời sống vật chất cho nông dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại Hội nghị

Đến nay, toàn tỉnh có 74.558 hộ được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp cơ sở là 64.043 hộ; cấp huyện, thành phố 9.800 hộ; cấp tỉnh 662 hộ; cấp Trung ương 53 hộ. Bình quân hàng năm, số hộ nông dân đăng ký danh hiệu “nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” tăng 5%; số hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng 10% so với 5 năm trước.

Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên tăng năng suất cây trồng, vật nuôi tăng lên đáng kể. Trong trồng trọt, giá trị sau thu hoạch/ha canh tác vào năm 2022 ước đạt 80 triệu đồng/ha (tăng 13 triệu đồng/ha so với năm 2017); năng suất bình quân vật nuôi năm 2022 tăng 1,4 lần so với năm 2017 v.v. Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã tích cực tham gia thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đến nay, toàn tỉnh có 61 sản phẩm đạt chuẩn Ocop; 227 HTX nông nghiệp; 5.576 cơ sở ngành nghề nông thôn hoạt động có hiệu quả; đông đảo nông dân tham gia xây dựng được 689 cánh đồng mẫu lớn, với diện tích 11.142,8 ha; chuyển đổi 6153,4 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng các cây ngô, rau, ớt, lạc cho thu nhập bình cao hơn 11 triệu đồng/ha so với trồng lúa. Toàn tỉnh có 171.108 hộ sản xuất có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên, 120 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT với tổng doanh thu 350,9 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản năm 2021 ước đạt 6.404 tỷ đồng tăng gần 1.456 tỷ đồng so với năm 2017.

Để có được kết quả trên, BCĐ phong trào đã thường xuyên bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, của tỉnh để chỉ đạo. Trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền và hỗ trợ nông dân. Thông qua Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, các tạp chí, Bản tin của nhiều ngành, chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các mô hình nông dân SXKD giỏi điển hình được tuyên truyền rộng rãi trong nông dân, tạo điều kiện để nông dân học hỏi, nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật, áp dụng vào hộ sản xuất kinh doanh của mình. Công tác hỗ trợ nông dân được BCĐ các cấp quan tâm hơn hết, nhất là về vốn và kỹ thuật. 05 năm qua, có 47.755 lượt hộ nông dân được vay vốn phát triển sản xuất, trong đó tổng dư nợ vay ở Ngân hàng NN&PTNT là 1.398 tỷ đồng, dư nợ ở Ngân hàng CSXH tỉnh 1.399 tỷ đồng, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân 75 tỷ đồng. Có 16.000 lượt nông dân được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; 20 mô hình khuyến nông được xây dựng để hỗ trợ nông dân trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; gần 1.000 nông dân và học sinh là con em nông dân được tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn; 3.540 lao động là con em nông dân được giới thiệu làm việc cho các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh...

Chính những hoạt động hỗ trợ này đã góp phần thúc đẩy phong trào nông dân SXKD giỏi của tỉnh phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân Quảng Ngãi ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người từ 11,2 triệu đồng/năm (năm 2008) tăng lên 41,1  triệu đồng/năm (năm 2021); tỷ lệ hộ nghèo từ 21% giảm xuống còn 5,35% (cuối năm 2021).

Đ/c Trần Phước Hiền - PCT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ PT ND SXKD giỏi phát biểu kết luận Hội nghị

 Trong 5 năm tới, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh. Tuy nhiên, với mục tiêu đến 2025, có từ 50% số hộ trở lên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; Số lượng nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương đạt 15%, cấp tỉnh lên 25% trên tổng số hộ nông dân SXKD giỏi các cấp; hầu hết hoạt động sản xuất nông nghiệp được ứng dụng công nghệ số trong quản lý và sản xuất; đa số người nông dân có mức thu nhập cao từ nông nghiệp; BCĐ phong trào ND TĐ SXKD giỏi tỉnh chỉ đạo các cấp cần tập trung triển khai những giải pháp sau:

 Thứ nhất là tăng cường, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào. Bên cạnh việc bám sát các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; BCĐ cần đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Phong trào, đa dạng hóa các mô hình tập hợp, thu hút nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thông qua thành lập “CLB nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” “Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú”, “Chi, tổ Hội nghề nghiệp”… góp phần đẩy mạnh phong trào phát triển ở các địa phương.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân tạo sức lan tỏa lớn, thu hút rộng rãi nông dân hưởng hướng tham gia. Trong đó, tập trung vào tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp của nông dân; từ coi trọng về số lượng chuyển sang liên nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị lợi nhuận cao, từ sản xuất cá thể đơn lẻ sang liên kết, hợp tác mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng.

Thứ ba, tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động thúc đẩy Phong trào phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Thành lập các tổ, nhóm liên kết nông dân SXKD giỏi theo chuyên hoặc đa ngành, lĩnh vực. Vận động nông dân tham gia sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm từ cung ứng đầu vào cho đến tiêu thụ sản phẩm. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân thông qua Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp và phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội. Chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, liên kết với các doanh nghiệp bảo lãnh cung ứng đầu vào gắn với chuyển giao kỹ thuật, bảo quản, chế biên, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Quan tâm đến việc xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, mô hình ứng dụng công nghệ cao kết hợp với dịch vụ…

Thứ tư, tổ chức tốt các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và Phong trào Nông dân thi đua SXKD giỏi.

Và cuối cùng là thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, sơ tổng kết, khen thưởng để kịp thời phát hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế và khen thưởng các tập thể, cá nhận có thành tích trong Phong trào, cũng như tôn vinh những ND tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho cộng đồng.

Đ/c Trần Phước Hiền - PCT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ PT ND SXKD giỏi tỉnh trao bằng khen cho các tập thể

Chủ tịch, các PCT HND tỉnh trao bằng khen của BCH HND tỉnh cho các tập thể (hình trên) và các cá nhân (hình dưới) 

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã trao Bằng khen cho 07 tập thể và 12 cá nhân; Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022; 662 nông dân được cấp giấy chứng nhận hộ Nông dân Sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh./.

 

 

 

 

 

 

Mỹ Ngọc
Video
Thống kê truy cập
Đang online
72
Hôm nay
1,420
Tháng này
175,546
Tổng truy cập
2,036,286