banner
 10/09/2019 03:06:18 PM

Tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cho 120 cán bộ Hội

Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác văn phòng cho 120 cán bộ Hội Nông dân ở cở sở và 14 huyện, thành phố trong tỉnh.
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác văn phòng đối với cán bộ cơ sở Hội và cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác văn phòng những kỹ năng cơ bản như: hướng dẫn những quy chuẩn của thể thức văn bản; đề cương báo cáo tình hình hoạt động và các phong trào nông dân; những quy định về thi đua – khen thưởng. Đồng thời, các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác văn phòng, phong cách và thái độ tiếp công dân; kỹ năng giao tiếp, tiếp nhận và trao đổi thông tin đối với cán bộ Hội và hội viên nông dân,…

Thông qua lớp tập huấn này nhằm giúp cho cán bộ Hội Nông dân, nhất là cấn bộ cơ sở Hội trong tỉnh nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác văn phòng cho đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ở các địa phương trong tỉnh./.

Kiều Diễm