banner
 08/07/2022 05:40:53 PM

Tập huấn kiến thức bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình cho 300 HVND

Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với HND xã Trà Hiệp, Trà Bình (huyện Trà Bồng), HND xã Long Hiệp (huyện Minh Long) tổ chức tập huấn kiến thức bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình cho gần 300 hội viên nông dân.
Toàn cảnh buổi tập huấn PCBLGĐ ở xã Long Hiệp, huyện Minh Long

Hiện nay, bạo lực gia đình là vấn đề xã hội đang quan tâm; bởi đây là một trong những nguy cơ gây tan vỡ gia đình rất cao, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội, tác động xấu đến môi trường giáo dục thế hệ trẻ. Nhiều năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCBLGĐ; từng bước nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân, giảm dần các vụ bạo lực gia đình.

Năm 2022, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng PCBLGĐ tại 03 địa phương trên địa bàn tỉnh, gồm xã Trà Hiệp, Trà Bình (huyện Trà Bồng), xã Long Hiệp (huyện Minh Long). Tại buổi tập huấn, bên cạnh cung cấp Kỹ năng, kiến thức về PCBLGĐ; Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; nội dung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCBLGĐ theo Nghị định số 144/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ; cán bộ, hội viên nông dân cơ sở còn trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến bình đẳng giới, vai trò của nam giới trong việc chia sẻ trách nhiệm đối với phụ nữ, phòng chống bạo lực gia đình… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến trong hành động của cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống tệ nạn xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, từng bước giảm các vụ bạo lực gia đình, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh./.

Mỹ Ngọc