banner
 30/08/2019 02:47:54 PM

Tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 720 cán bộ, hội viên, nông dân

Trong tháng 7 và tháng 8/2019, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp Quảng ngãi tổ chức 10 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 720 cán bộ, hội viên, nông dân tại xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà.
Một trong những lớp tập huấn ở Sơn Cao

Tại đây các đại biểu đã được phổ biến, học tập nội dung các Luật gồm: Luật Đất đai năm 2013, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Hôn nhân & gia đình; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với Hội Nông dân Việt Nam trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; Quyết định 217, 218 về giám sát và phản biện xã hội; triển khai một số văn bản mới về hướng dẫn thi hành những chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Thông qua các lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân tại địa phương nâng cao kiến thức pháp luật để bảo vệ được quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân. Qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân nâng cao ý thức trong việc đấu tranh, phòng ngừa và tố giác những hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn xã. Đồng thời hiểu sâu hơn về quyền và nghĩa vụ của mình để chấp hành tốt các quy định của pháp luật góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Hoài Hương