banner
 12/11/2021 03:46:42 PM

Tập huấn công tác Quốc phòng - An ninh cho gần 100 hội viên nông dân

Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức 02 lớp tập huấn công tác Quốc phòng – An ninh cho gần 100 hội viên nông dân ở huyện Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi.
Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia mỗi lớp tập huấn có 47 hội viên, trong thời gian 01 ngày, các đại biểu đã được phổ biến, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Giáo dục Quốc phòng An ninh (GDQPAN); các văn bản quy định, hướng dẫn về GDQPAN và Luật GDQPAN; những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai một số văn bản quy định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19;…

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho hội viên nông dân cập nhật, bồi dưỡng kiến thức mới về công tác QP-AN, vai trò và trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân các cấp và nhất là vai trò của hội viên nông dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh ta./.

Đồng Xuân
Video
Thống kê truy cập
Đang online
113
Hôm nay
622
Tháng này
158,705
Tổng truy cập
1,829,311