banner
 09/03/2020 10:35:59 AM

Tập huấn công nghệ thông tin cho 70 hội viên nông dân

Từ ngày 05-08/3/2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn công nghệ thông tin cho hội viên nông dân tại xã Đức Thạnh và Đức Lân, huyện Mộ Đức.
Toàn cảnh lớp tập huấn tại xã Đức Lân

Mỗi lớp tập huấn có 35 hội viên nông dân là những hội viên nông dân tiêu biểu, chi hội trưởng, chi hội phó Hội Nông dân các xã trong huyện.

Trong thời gian 02 ngày, các học viên được hướng dẫn sử dụng máy vi tính, thực hành những thao tác cơ bản trên máy tính trong môi trường Microsoft Word 2010 bao gồm các kỹ năng định dạng và xử lý văn bản, lập bảng biểu và hướng dẫn cho từng hội viên thiết lập được địa chỉ thư điện tử cá nhân, biết cách sử dụng hộp thư điện tử (gửi và nhận email), tìm kiếm thông tin trên mạng Internet với công cụ tìm kiếm Google,…

Ngoài ra, lớp tập huấn còn giới thiệu một số trang thông tin điện tử có nội dung thông tin về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn cần thiết, hữu ích để học viên truy cập để vận dụng vào thực tiễn đời sống và sản xuất./.

Kiều Diễm