banner
 12/10/2022 06:25:37 PM

Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWvề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hôm nay (ngày 12/10/2022), Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đ/c Võ Tấn lãm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đ/c lãnh đạo Hội Nông dân 13 huyện, thị xã, thành phố và 46 cơ sở Hội, cá nhân tiêu biểu trong tỉnh.

Hội nghị đã được nghe Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và thảo luận để tìm ra giải pháp và những bài học kinh nghiệm để trong thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết qua cao hơn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Võ Tấn lãm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh: “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là cơ sở để cán bộ, hội viên và nông dân trong tỉnh có nhận thức đúng đắn, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ Hội, sửa đổi lề lối làm việc, nói đi đôi với làm, tích cực ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ của mình; gắn bó, gần gũi nông dân, cùng nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh…”.

 

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 13 tập thể và 33 cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 2022./.

Đồng Xuân