banner
Tìm kiếm

Văn bản trung ương Hội

Trích yếu Quyet dinh ban hành hệ thống mẫu văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành Kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam
Số/Ký hiệu 01-QĐ/UBKTTW
Ngày ban hành 20/3/2020
Cơ quan ban hành Ủy ban Kiểm tra Trung ương HNDVN
Người ký Nguyễn Thị Vân Anh
Phân loại Văn bản trung ương Hội
File đính kèm xem file tải về