banner
 16/07/2019 09:49:56 AM

Quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019.
Cánh đồng lúa đã được dồn điền đổi thửa ở thôn An Châu, xã Bình Thới, huyện Bình Sơn

Theo đó, Nghị định này quy định các điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản như sau: không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa; phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã, đảm bảo công khai, minh bạch; chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm phải theo vùng, để hình thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương. Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ thấp không quá 120 cm, khi cần thiết phải phục hồi lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại…

Về thủ tục: Người sử dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển đổi sang trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản gửi 01 bản đăng ký nhu cầu chuyển đổi đến UBND xã để được giải quyết. Trường hợp chuyển đổi đất chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp phải nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa đúng theo quy định của Luật đất đai.

Phần kinh phí do người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nộp sẽ được UBND các cấp sử dụng để thực hiện bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (chi tiết Nghị định theo phụ lục đính kèm)./.

Mỹ Ngọc (tổng hợp)
Video
Thống kê truy cập
Đang online
9
Hôm nay
970
Tháng này
102,964
Tổng truy cập
907,709