banner
 13/10/2021 10:56:25 AM

Phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành sứ mệnh cách mạng trong tình hình mới

Trong Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhấn mạnh: "Nông dân, nông nghiệp và nông thôn là chiến lược phát triển của cách mạng của nước ta..." Ở Quảng Ngãi, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, tổ chức Hội Nông dân cũng sớm được hình thành và giai cấp nông dân là lực lượng cách mạng đông đảo, có nhiều công lao to lớn trong việc đóng góp sức người và của cải cho 2 cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian nan để giành độc lập hoà bình cho quê hương, đất nước.

Trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc Việt Nam, giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo và là đội quân Cách mạng to lớn nhất của dân tộc. Trong Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhấn mạnh: "Nông dân, nông nghiệp và nông thôn là chiến lược phát triển của cách mạng của nước ta..."

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp nông dân được tập hợp trong tổ chức chính trị xã hội của mình là Hội Nông dân Việt Nam, cùng với giai cấp công nhân giữ vai trò đội quân chủ lực góp phần quyết định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng dân tộc, giữ vững nền hòa bình độc lập và xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đoàn cán bộ Nông hội khu V thăm quan và chụp hình lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (Đức Lân, Mộ Đức).

Ngày nay, giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh về mọi mặt xứng đáng là nhân tố tích cực, hàng đầu trong thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Ở Quảng Ngãi, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, tổ chức Hội Nông dân cũng sớm được hình thành và giai cấp nông dân là lực lượng cách mạng đông đảo, có nhiều công lao to lớn trong việc đóng góp sức người và của cải cho 2 cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian nan để giành độc lập hoà bình cho quê hương, đất nước.

Với đặc thù thổ nhưỡng và khí hậu khắc nghiệt của dải đất miền Trung, giai cấp nông dân Quảng Ngãi đã kiên cường vượt qua gian khó, vững bước đi lên cùng với nhịp bước phát triển chung của nông dân cả nước.

Ngày nay cán bộ, hội viên và nông dân trong tỉnh đang ra sức thi đua xây dựng Hội vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã đề ra.

Một số hoạt động Văn hóa, Văn nghệ nổi bật của Hội Nông dân tỉnh trong thơi gian qua:

Được Đảng giáo dục, dìu dắt và được tôi luyện trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Quảng Ngãi ngày càng trưởng thành và phát triển. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 156 nghìn hội viên nông dân sinh hoạt ở 171 cơ sở Hội, 970 chi Hội, 2.934 tổ Hội. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt Hội và hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội phát động ngày một đông đảo hơn.

Trong sinh hoạt, Hội luôn lấy nội dung phát triển kinh tế - xã hội làm trọng tâm, kết hợp chặt chẽ với giáo dục chính trị, phát động 3 phong trào thi đua lớn: Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; Phong trào nông dân đảm bảo quốc phòng an ninh...

Hội viên nông dân tham gia phong trào xây dựng Nông thôn mới

Đặc biệt Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đông đảo nông dân hưởng ứng thi đua. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 90 ngàn hộ nông dân đạt danh hiệu “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Điều đáng ghi nhận của phong trào là số nông dân SXKD giỏi trong những năm qua tăng nhanh cả về số lượng, chất lượng với qui mô sản xuất ngày càng lớn, phong phú và đa dạng. Nhiều nông dân biết ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao, trong số đó có nhiều nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi trong tỉnh đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư xây dựng chuồng trại, trang bị hệ thống tưới tiêu hiện đại hơn để phục vụ sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó mà bộ mặt nông thôn và thu nhập của hội viên nông dân ở các huyện miền núi đã được nâng lên rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số được thay đổi hẳn, họ đã biết cách làm giàu chính đáng và bền vững trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra.

Một trong những “đòn bẩy” để thúc đẩy hoạt động Hội và phong trào nông dân trong tỉnh phát triển mạnh, đồng bộ, các cấp Hội luôn chú trọng đến công tác xây dựng nguồn tài chính Hội để hỗ trợ cho nông dân có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình. Nguồn Quỹ HTND được xây dựng và củng cố ở 03 cấp ngày càng phát huy được hiệu quả. Đến nay tổng nguồn quỹ này trong toàn tỉnh đã lên đến hơn 45,5 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho nhiều hội viên được vay để phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, các cấp Hội đã chủ động phối hợp, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT và Ngân hàng CSXH cho nông dân vay với tổng số tiền dư nợ gần 3.000 tỷ đồng. Từ các nguồn Quỹ này, hàng trăm nghìn lượt hộ hội viên nông dân tỉnh nhà được hỗ trợ vốn để tạo công ăn việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.

Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thăm và làm việc với HND tỉnh Quảng Ngãi

Các hoạt động và phong trào nông dân tỉnh ta trong thời gian qua đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh nhà. Tuy vậy bên cạnh những trưởng thành và kết quả đã đạt được, tổ chức Hội và phong trào nông dân ở một số địa phương trong tỉnh còn nhiều hạn chế cần tập trung khắc phục đó là: Một số cơ sở Hội còn yếu kém, sinh hoạt hội viên chưa đều, nội dung phương thức hoạt động chưa đi sâu đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nông dân; nhiều cấp Hội chưa mở rộng, đa dạng hoá các hoạt động hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống. Một bộ phận nông dân chưa khai thác để phát huy hết tiềm năng đất đai, sức lao động, vốn, vật tư, kỹ thuật nhằm phát triển sản xuất tăng thu nhập, ổn định đời sống.

Để hoạt động Hội và phong trào nông dân tiếp tục phát huy hiệu quả, trong những năm tới, các cấp Hội trong tỉnh cần tăng cường phối hợp, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, tập huấn, chuyển giao các tiến bộ KHKT và công nghệ mới vào sản xuất; đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết và hình thành các nhóm sản xuất, các tổ hợp tác, HTX... để hướng dẫn sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và vay vốn đầu tư sản xuất có hiệu quả, bền vững trên tinh thần năng động, sáng tạo, hội nhập cùng phát triển. Có như vậy, chất lượng hàng hóa nông sản của tỉnh ta mới đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Để làm được điều đó, các cấp Hội phải thường xuyên chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có tâm huyết với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nông dân. Hội phải nắm vững tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân để đề xuất những giải pháp tích cực với cấp uỷ Đảng và các cấp chính quyền, để hoạt động của Hội Nông dân các cấp đi theo hướng “thiết thực, sáng tạo, phát triển bền vững”; Xây dựng các cấp Hội vững mạnh, nêu cao vai trò chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới./.

Đồng Xuân
Video
Thống kê truy cập
Đang online
30
Hôm nay
87
Tháng này
110,180
Tổng truy cập
1,545,388