banner
 12/07/2019 02:14:10 PM

Ông Nguyễn Cao Phúc tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV

Sáng 11.7, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ltổ chức phiên thứ 2 Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tich HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng; các Mẹ VNAH, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh cùng hơn 300 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân về dự đại hội. 

 
Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên có nhiều khởi sắc và mang lại hiệu quả thiết thực. Các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII cơ bản hoàn thành. 
 
Các đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.
 
Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh được củng cố và tăng cường; nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. 
 
Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phát động được nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện, tạo nên sức mạnh cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 
 
Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 
 
Toàn tỉnh đã đóng góp trên 162.138 ngày công và trên 420 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, đã vận động trên 291 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Quỹ “Vì người nghèo” vận động được trên 126 tỷ đồng. 
 
 
Từ nguồn kinh phí vận động được, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà, hỗ trợ con giống để thoát nghèo bền vững... Qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11,73% năm 2014 còn 9,39% năm 2018. 
 
Trong 5 năm đã vận động đóng góp từ các nguồn trên 11,4 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa 207 nhà tình nghĩa. Đã phân bổ hơn 80,3 tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, hỗ trợ an sinh cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, sự cố nghiêm trọng.
 
Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhiệt liệt chúc mừng và ghi nhận những kết quả to lớn mà MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp đã đạt được. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đại hội cần nghiên cứu, thảo luận chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới để MTTQ Việt Nam tỉnh phải là hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân.
 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài tặng ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho đại hội.

 
Đoàn kết nhất trí phát huy sức mạnh của toàn dân tộc theo tư tưởng  Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cần bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương để vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện.
 
Đổi mới, nâng cao chất lượng và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội. 
 
Đại hội đã nghe tham luận của các đại biểu tập trung làm rõ vai trò của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trong phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam tỉnh phát động. 
 
Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển", đại hội đã đề ra chương trình hành đồng với 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 

 Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội.

 
Vận động nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.
 
Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 
Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hiệp thương, ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ XIV gồm 86 vị, Ban Thường trực gồm 6 đồng chí. Ông Nguyễn Cao Phúc tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; ông Trần Hòa tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.
Nguồn: baoquangngai.vn
Video
Thống kê truy cập
Đang online
12
Hôm nay
243
Tháng này
93,062
Tổng truy cập
912,757