banner
 01/01/2020 02:42:14 PM

Minh Long: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61 và sơ kết 03 năm thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (2017- 2019)

Hội Nông dân huyện Minh Long vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Kết luận số 61 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và sơ kết 03 năm thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên bàn huyện Minh Long giai đoạn 2017- 2019.
Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch HND tỉnh, đ/c Đinh Rèm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 huyện, đ/c Đinh Thị Mai Sinh, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đinh Văn Điết - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Phong trào NDTĐSXKDG huyện, đ/c Đinh Thị Bình, Chủ tịch HND huyện, lãnh đạo các ban ngành, hội đoàn thể trong huyện.

Qua 10 năm thực hiện kết luận 61 về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, BCĐ Kết luận 61 huyện Minh Long đã chỉ đạo Hội Nông dân phối hợp và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn xã, trực tiếp tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân trong phát triển nông nghiệp.

Kết quả, trong 10 năm qua, Hội dân huyện phối hợp mở 18 lớp đào tạo nghề và hàng chục lớp tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho hàng trăm lượt nông dân tham dự; vận động cán bộ, hội viên nông dân hiến trên 5.5050 m2 đất tham gia xây dựng nông thôn mới; vận động đóng góp từ nhiều nguồn để tăng trưởng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân được hơn 252 triệu. Số tiền huy động được đã thành lập 2 dự án chăn nuôi trâu cái sinh sản và dự án trồng keo cho 09 hộ hội viên nông dân tham gia vay.

Cùng với đó, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” cũng đạt được kết quả cao. Từ năm 2017 - 2019, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tích cực chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân về phong trào thi đua, các mô hình, điển hình SXKD giỏi bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã trực tiếp phối hợp với các ngành, tổ chức hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nông dân phát triển SXKD. Đến nay, toàn huyện Minh Long đã có hơn 1.500 lượt hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi. Trong đó: cấp Tỉnh là 16 hộ, cấp huyện gần 69 hộ, cấp xã hơn 1.397 hộ. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế mới, mang lại hiệu quả cao, trong đó có nhiều gương nông dân điển hình, dám nghĩ, dám làm và vượt khó làm giàu trên chính quê hương mình.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được của cán bộ, hội viên và nông dân huyện Minh Long trong thời gian qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà các cấp Hội Nông dân trong huyện cần thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn; cần phát huy và nêu cao vai trò vị trí của tổ chức Hội Nông dân các cấp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho nông dân, tạo mọi điều kiện giúp cho nông dân làm giàu và giảm nghèo bền vững; tổ chức thực hiện phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;...

Tại Hội nghị đã có 05 tập thể và 06 cá nhân được Hội đồng thi đua – Khen thưởng huyện Minh Long khen thưởng vì đã có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư; Có 03 cá nhân và 06 tập thể được biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, giai đoạn 2017 - 2019”./.

Huỳnh Kim Phúc
Video
Thống kê truy cập
Đang online
100
Hôm nay
1,032
Tháng này
81,750
Tổng truy cập
922,029