banner
 22/10/2019 02:56:56 PM

Minh Long: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nông dân

Với mục tiêu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội, đáp ứng yêu cầu của hội viên nông dân, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong nông dân. Thời gian qua, tập thể Ban chấp hành Hội Nông dân các xã trên địa bàn huyện Minh Long đã trực tiếp tham gia sinh hoạt cùng hội viên nông dân với phương châm “sát dân, gần dân để hiểu dân hơn” vì vậy mà một số cơ sở Hội đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt được kết quả đáng khích lệ
Một trong những buổi tập huấn kỹ năng tuyên truyền và nắm bắt DLXH cho cán bộ chi, tổ Hội ở Minh Long

Với đặc thù là huyện miền núi, trình độ dân trí thấp, điều kiện kinh tế của hội viên, nông dân còn nhiều khó khăn do vậy hình thức sinh hoạt của Hội Nông dân cũng phải thay đổi cho phù hợp, nhất là các Chi hội dưới cơ sở, là nơi trực tiếp chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với hội viên để triển khai thực hiện.

Xác định được tầm quan trọng của nội dung sinh hoạt Hội giữ vai trò quyết định đến chất lượng hoạt động ở chi, tổ Hội vì vậy mà Hội Nông dân các xã luôn định hướng nội dung cụ thể cho từng buổi sinh hoạt gắn với công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của Hội và đặc biệt là trong các dịp lễ, tết truyền thống của địa phương. Qua đó, cán bộ chi, tổ hội kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, nhu cầu của hội viên nông dân để triển khai thực hiện các phong trào thi đua đạt hiệu quả.

Kết quả, có gần 70% chi, tổ Hội Nông dân trong huyện đã duy trì sinh hoạt thường xuyên theo định kỳ và theo đúng Điều lệ Hội quy định, đảm bảo số lượng hội viên tham gia sinh hoạt đều. Qua đó, tuyên truyền, vận động tập hợp nông dân vào tổ chức Hội, đến nay đã có 3.373 hội viên nông dân tham gia sinh hoạt tại 43 chi hội.

Trong sinh hoạt, luôn phát huy tính dân chủ trong trong phát biểu đóng góp ý kiến của hội viên nông dân đối với việc thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở địa phương mình.

Nhờ vậy mà các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình công tác của Hội cấp trên, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, các văn bản luật có liên quan đến nông dân,... được triển khai kịp thời đến với hội viên nông dân.

Tuy nhiên, qua nắm tình hình ở cơ sở, báo cáo của Hội Nông dân các xã đã thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế, đó là chất lượng sinh hoạt của các chi hội nhiều nơi chưa đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của hội viên. Chi hội chưa duy trì đều sinh hoạt theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (định kỳ mỗi quý 1 lần), tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt chưa cao; nội dung sinh hoạt chưa phù hợp, thời gian và hình thức chưa đáp ứng được tình hình mới hiện nay.

Để khắc phục tình trạng trên, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã tiến hành khảo sát, rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng tổ chức sinh hoạt tại chi, tổ Hội Nông dân. Đồng thời, xác định một số nội dung cụ thể cần thiết để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Hội, từng bước xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện.

Kết quả, qua Đại hội Hội Nông dân các cấp trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, có 100% UVBCH Hội Nông dân ở các cấp trong huyện có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên, trong đó có 50% cán bộ Hội có trình độ đại học và sau đại học. Nhờ đội ngũ cán bộ Hội ngày một được chuẩn hóa, nên việc đổi mới nội dung trong sinh hoạt Hội cũng theo đó được nâng cao cả chất và lượng.

Thông qua các buổi sinh hoạt, các cấp Hội đã lồng ghép công tác chuyển giao các tiến bộ KHKT và trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất và đời sống. Từ đó các cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và các dịch vụ hỗ trợ nông dân được triển khai kịp thời và đạt hiệu quả cao.

Từ năm 2015 - 2018, các cấp Hội đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề Nông dân – Phụ nữ tỉnh, công ty phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong và ngoài tỉnh, Trung tâm khuyến nông huyện tổ chức 56 lớp tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỷ thuật cho nông dân có trên 1.651 lược hội viên, nông dân tham gia. Tổ chức 17 lớp học nghề cho lao động nông thôn với có 420 hội viên và con em nông dân tham gia; cung ứng hơn 11 tấn phân bón các loại theo hình thức trả chậm để tạo điều kiện cho 110 hộ nông dân phát triển sản xuất.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, cùng với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Minh Long sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân triển khai thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua lớn của Hội; Tiếp tục xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức Hội vững mạnh.

Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội phải thực sự tâm huyết với tổ chức Hội, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ năng công tác xã hội để tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm thu hút tập hợp hội viên tích cực tham gia sinh hoạt và ngày càng gắn bó với tổ chức Hội, góp phần tích cực trong công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh và toàn diện trên mọi lĩnh vực./.

Bài đăng trên Bản tin Nông dân Quảng Ngãi số 71 (Quý III/2019)
Video
Thống kê truy cập
Đang online
54
Hôm nay
1,119
Tháng này
81,837
Tổng truy cập
922,116