banner
 29/08/2019 02:31:17 PM

Minh Long: Kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Kết luận số 61-KL/TW huyện Minh Long đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra do đồng chí Đinh Thị Bình, Chủ tịch Hội Nông dân huyện và đồng chí Ngô Xuân Tịnh, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn đã có các buổi làm việc tại xã Thanh An và xã Long Mai, huyện Minh Long về thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020.
Buổi làm việc tại xã Long Mai

Qua kiểm tra cho thấy việc triển khai thực hiện kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ tại 2 địa phương này nhận thức của cấp ủy, chính quyền về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam đã có chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở nông thôn. Qua đó đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội Nông dân các cấp, tạo niềm tin, sự phấn khởi, gắn bó của nông dân với tổ chức Hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc: Công tác tham mưu của các cấp Hội còn chậm, thiếu tính tích cực; mô hình phát triển kinh tế mang lại thu nhập cao trên địa bàn còn ít; công tác đào tạo nghề cho nông thôn còn hạn chế,…

Trong thời gian đến, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 của xã Long Mai và Thanh An sẽ khắc phục những hạn chế, vướng mắc nêu trên và tiếp tục củng cố, kiện toàn BCĐ thực hiện Kết luận 61 ở cơ sở, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền và huy động từ nhiều nguồn đóng góp, hỗ trợ để tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; tổ chức mở rộng các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; Hướng dẫn thành lập chi, tổ hội nghề nghiệp; phối hợp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương./.

Huỳnh Kim Phúc
Video
Thống kê truy cập
Đang online
23
Hôm nay
476
Tháng này
62,027
Tổng truy cập
841,600