banner
 08/08/2019 10:43:01 AM

Ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2019 - 2023

Sáng nay (ngày 08/8/2019), Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong can bộ, hội viên nông dân, giai đoạn 2019 - 2023.
Lãnh đạo 02 đơn vị ký kết Chương trình phối hợp

Tham dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Vương – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh tỉnh; đ/c Nguyễn Việt Tân - Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị đã thảo luận và thống nhất phối hợp thực hiện một số công việc trong giai đoạn 2019-2023 cụ thể: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng đến cán bộ, hội viên, nông dân; tổ chức các phong trào thi đua và đẩy mạnh phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”; thông qua các phong trào thi đua kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

Dự kiến, từ nay đến năm 2023, Hội Nông dân tỉnh sẽ tổ chức hơn 10 hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh và các phong trào thi đua liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xét chọn và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho gần 50 tập thể, 80 cá nhân. Bên cạnh đó, hàng năm Hội Nông dân tỉnh thực hiện bình xét, lựa chọn 5-7 tập thể là các cơ sở, chi tổ Hội, 10 - 12 cá nhân là nông dân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của Hội Nông dân thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng để trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Trên cơ sở Chương trình phối hợp này, Hội Nông dân tỉnh có trách nhiệm phát động, chỉ đạo các cấp Hội động viên hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” và 3 phong trào thi đua lớn của Hội, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; Vận động hội viên, nông dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng gia đình văn hoá, tham gia xây dựng thôn (ấp, bản, làng) văn hoá, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn... Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện điển hình tiên tiến để đề nghị biểu dương, khen thưởng, góp phần đưa phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên nông dân ngày càng phát triển./.

Mỹ Ngọc
Video
Thống kê truy cập
Đang online
33
Hôm nay
907
Tháng này
102,901
Tổng truy cập
907,646