banner
 26/06/2020 02:56:30 PM

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội 01 tháng

Sáng ngày 10/6/2020, tại Trung tâm Hỗ trợ và giáo dục nghề nghiệp Nông dân – Phụ nữ tỉnh, Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội 01 tháng cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh, huyện, thành phố.
Đ/c Vũ Ngọc Bình, UVBTV Trung ương Hội NDVN, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân phát biểu tại buổi khai giảng

Đến dự khai giảng có đồng chí Vũ Ngọc Bình – UVBTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hiệu trưởng Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Đinh Duy Sung – UVBCHTW Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và 70 học viên là cán bộ Hội Nông dân tỉnh, huyện, thành phố.

Đ/c Đinh Duy Sung - UVBCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi khai giảng

Chương trình khóa học được xây dựng rút gọn gồm 02 phần chính: phần I, hệ thống hóa các quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lenin, Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp nông dân và công tác vận động nông dân; những vấn đề cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam; về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; phần II, trang bị kỹ năng cơ bản trong công tác, quản lý của cán bộ Hội nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và hoạt động thực tiễn cho cán bộ Hội. Phát biểu tại Lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội ND Việt Nam Vũ Ngọc Bình và đồng chí Đinh Duy Sung đã đề nghị học viên phải nỗ lực phấn đấu đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện, tiếp thu đầy đủ và toàn diện những kiến thức được học, gắn với đầu tư nghiên cứu mở rộng, để nâng cao trình độ năng lực, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn công tác tại địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Hội ND vững mạnh.

Mỹ Ngọc