banner
 25/04/2019 02:26:45 PM

Hội Nông dân xã Long Mai (Minh Long): Thành lập và ra mắt CLB Nông dân “Nói không với tảo hôn”.

Vừa qua, Chi hội Nông dân thôn Mai Lãnh Trung, xã Long Mai, huyện Minh Long đã tổ chức thành lập và ra mắt Câu lạc bộ chi hội Nông dân “Nói không với tảo hôn”.
Toàn cảnh buổi Lễ ra mắt CLB Nông dân "Nói không với tảo hôn" ở xã Long Mai

Câu lạc bộ ban đầu thành lập có 15 thành viên tham gia hoạt động với mục đích tuyên truyền, vận động hội viên nông dân nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của mình về Luật hôn nhân và gia đình, những hệ lụy của việc tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh ta. Từ đó làm thay đổi tập tục lạc hậu về tảo hôn, nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dân số, góp phần vào công tác xây dựng đời sống văn hóa KDC, thôn, bản văn minh, hiện đại.

Được biết, thôn Mai Lãnh Trung, xã Long Mai có 123 hộ dân, 430 khẩu, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số Hre. Những năm trước, tình trạng tảo hôn ở đây luôn xảy ra, cụ thể từ năm 2016 đến 2018 trên địa bàn thôn xảy ra 03 trường hợp, để lại nhiều hệ lụy trong cuộc sống cộng đồng dân cư nơi đây. Vì vậy mà Hội Nông dân xã Long Mai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân xây dựng mô hình CLB Nông dân “Nói không với tảo hôn” và Thôn Mai Lãnh Trung là địa phương được Đảng ủy, UBND xã Long Mai chọn làm điểm để triển khai thực hiện và nhân rộng trên địa bàn xã trong thời gian đến./.

Đinh Bình