banner
 21/02/2020 11:29:57 AM

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi: Kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư

Ngày 20/02/2020, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp nông dân tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2020”
Có 15 tập thể và 19 cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, UVDKTWĐ, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị là đ/c Nguyễn Tăng Bính, UVBTV, PCT Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ; đ/c Đinh Duy Sung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ.

Về dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đ/c Nguyễn Tấn Đức, PCT HĐND tỉnh, đ/c Trần Hòa, PCT Ủy ban MTTQVN tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành, hội đoàn thể trong tỉnh; các đ/c Bí thư, Chủ tịch UBND 14 huyện, thành phố và Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, UVDKTWĐ, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì Hội nghị

          Trong 10 năm qua, việc triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư (KL 61), Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh đã có nhiều chủ trương, quyết sách trong chỉ đạo và bố trí các nguồn lực để phục vụ thực hiện xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Trong đó các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đóng vai trò chủ đạo trong các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới; các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai các chương trình, dự án giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Đ/c Đinh Duy Sung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ báo cáo kết quả 10 năm thực hiện KL 61 của Ban Bí thư ở tỉnh Quảng Ngãi.

Với phương thức “cầm tay chỉ việc”, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn, tổ chức hội thảo đầu bờ… để nông dân tiếp cận với KHKT và công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả cao, như: mô hình nuôi heo thịt trên đệm lót sinh học; mô hình nuôi heo bằng thức ăn thảo dược; mô hình trồng nấm ăn và nấm dược liệu; mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi và trồng trọt;…

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp Hội đã vận động nông dân đóng góp 531.781 ngày công để mở rộng đường GTNT, tu sử, nạo vét kênh mương nội đồng; hiến hơn 13 ha đất để mở rộng đường và hàng nghìn ha đất sản xuất được cải tạo theo hình thức “dồn điền, đổi thửa”; đóng góp 218,06 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Đến nay có hơn 80% đường làng, ngõ xóm, đường liên thôn, liên xã có điện thắp sáng; toàn tỉnh có 83/164 xã đạt chuẩn NTM và 1 huyện về đích NTM.

Đ/c Đinh Khắc Đính, PCT Trung ương HNDVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và hỗ trợ việc làm cho nông dân cũng đạt kết quả cao, trong đó phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi có sức lôi cuốn và cổ vũ mạnh mẽ đối với cán bộ hội viên nông dân, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình mới tiêu biểu. Đến nay, toàn tỉnh đã có 82.042 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp. Qua phong trào này đã có nhiều nhân tố mới, nhiều gương điển hình tiên tiến và nhiều mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả với quy mô lớn, có sự liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và giúp đỡ nhau về vốn, kỹ thuật thông qua các Câu lạc bộ, Tổ Hợp tác, Hợp tác xã…, góp phần nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao chất lượng của phong trào, các cấp Hội đã phối hợp mở 42.377 lớp đào tạo nghề cho nông dân và đã có 37.291 lao động nông thôn có việc làm ổn định sau đào tạo. Bên cạnh đó, nguồn tài chính Hội luôn được chú trọng và ngày càng phát huy hiệu quả. Nguồn Quỹ HTND trong toàn tỉnh đã tiếp tục tăng trưởng thêm 19.453 triệu đồng, nâng tổng nguồn Quỹ này do các cấp Hội đang quản lý đến nay là 39.502 triệu đồng. Bên cạnh đó các cấp Hội  phối hợp với Ngân hàng NN& PTNT tín chấp cho trên 80.000 lượt hộ vay với tổng dư nợ đến nay là 1.424,9 tỷ đồng; Ngân hàng CSXH tín chấp cho 31.072 hộ vay với tổng dư nợ 1.093,7 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn này đã thúc đẩy phong trào NDTĐ SXKDG của tỉnh ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, UVDKTWĐ, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể có thành tích trong thực hiện KL 61

Tại Hội nghị này, các đại biểu là thành viên của Ban Chỉ đạo Đề án 61 ở 14/14 huyện, thành phố cũng đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả triển khai thực hiện KL 61 ở các địa phương trong thời gian qua; nêu những vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam” trong thời gian tới một cách thiết thực, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương.

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, UVDKTWĐ, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, hội đoàn thể và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện KL 61 của Ban Bí thư đạt kết quả cao hơn nữa.

           Trong đó yêu cầu các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức mình trong việc đẩy mạnh các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ nông dân trong phát tiển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM; tăng cường công tác phối hợp để nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay và ứng dụng KHKT, công nghệ mới vào sản xuất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ thông tin để nông dân liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản của tỉnh theo hướng bền vững; tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh về mọi mặt, là cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân, phát huy quyền làm chủ của người dân trên con đường phát triển và hội nhập.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, UVBTV, PCT Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ tặng bằng khen cho các cá nhân

Tại Hội nghị, đã có 15 tập thể và 19 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2020”./.

 

Đồng Xuân