banner
 20/12/2023 04:07:42 PM

Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh: phối hợp giải ngân vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Để tiếp tục triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Hội Nông dân huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơn Tịnh tập trung tăng cường giải ngân kịp thời để hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống tại địa phương.
Giải ngân cho HVND tại xã Tịnh Sơn

Tính từ đầu năm đến nay, doanh số cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện thuộc Hội Nông dân huyện quản lý đạt 27.958 triệu đồng với 655 lượt khách hàng vay vốn, trong đó tập trung chủ yếu các chương trình có doanh số lớn như cho vay hộ cận nghèo; cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn,...

Hiện nay, dư nợ ủy thác thông qua Hội Nông dân huyện quản lý đạt 114.785 triệu đồng chiếm tỷ trọng 30,16% tổng dư nợ ủy thác, trong đó tập trung chủ yếu các chương trình có dư nợ lớn như cho vay hộ cận nghèo 52.628 triệu đồng; cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 27.648 triệu đồng; cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 21.616 triệu đồng. Hội Nông dân có nợ quá hạn 299 triệu đồng, giảm 77 triệu đồng so với đầu năm; dư nợ được ủy thác tại 10/11 xã, ở 50/58 thôn với 50/154 Tổ TK&VV cùng 2.216 hộ còn dư nợ.

Thông qua nguồn vốn vay, các cấp Hội có điều kiện làm tốt hơn vai trò của mình trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân. Qua đó tạo điều kiện cho nông dân trên địa bàn huyện Sơn Tịnh có vốn sản xuất, mở rộng các mô hình chăn nuôi, cải thiện đời sống, giúp nhau thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng, giải quyết được việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trung Tín
Video
Thống kê truy cập
Đang online
50
Hôm nay
1,139
Tháng này
219,871
Tổng truy cập
2,651,705