banner
 14/12/2020 09:12:21 AM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ươn Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chiều ngày 12/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010 - 2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61 chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 61; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chủ trì Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Ngãi

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi có các đồng chí: Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; Thường trực các huyện, thị, thành ủy và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương: Trong 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010 - 2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương và các địa phương, các cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân đã làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, hội viên nông dân về nội dung Kết luận 61 và quan điểm của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua đó đã huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự đồng thuận cao, góp phần giúp Hội Nông dân các cấp tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới. Tính từ năm 2010 đến nay, bình quân mỗi năm cả nước có trên 6,5 triệu hộ đăng ký, trong đó có trên 3,6 triệu hộ đạt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trên 31 triệu lượt hội viên và nông dân được tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; trên 33.000 mô hình điểm trình diễn được triển khai hỗ trợ cho nông dân. Đến nay, cả nước có trên 27.000 hộ nông dân có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, trên 505.000 hộ thu nhập từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng/năm, trên 775.000 hộ thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng/năm, trên 2,2 triệu hộ có thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng/năm. Thu nhập người dân nông thôn mức từ mức 9,15 triệu đồng/người (năm 2008) lên mức 35,88 triệu đồng/người (năm 2018). Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh, ước còn dưới 3% năm 2020. Ngoài ra, các hội viên và nông dân cũng đã đóng góp trên 100 nghìn tỷ đồng; trên 47 triệu ngày công, hiến trên 424 triệu m2 đất, làm mới, sửa chữa, nâng cấp trên 293.000 km kênh mương nội đồng trong xây dựng nông thôn mới.

Tại Quảng Ngãi, việc cụ thể hóa Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg đã được Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng các đề án thông qua lồng ghép tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, trung bình mỗi năm có trên 65.000 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Giai đoạn 2010 - 2020 từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh và Trung ương ủy thác, toàn tỉnh đã triển khai trên 100 dự án cho hơn 1.920 hộ nông dân vay phát triển các mô hình kinh tế, với số tiền 57,6 tỷ đồng. Qua đó, đã giúp nông dân liên kết, hợp tác xây dựng, thành lập mô hình Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp; phát triển nhiều mô hình tổ, nhóm liên kết, hợp tác, hợp tác xã về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân. Trong 10 năm, Trung tâm Hỗ trợ và Giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp và phối hợp tổ chức mở trên 100 lớp đào tạo nghề cho gần 1.000 lao động nông thôn; thực hiện kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ nông dân mua phân bón trả chậm, cây con giống gắn với bao tiêu sản phẩm; xây dựng và thực hiện Đề án đưa nông dân đi tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các cấp Hội Nông dân trong cả nước tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vị trí của nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó, mục tiêu chính cần tập trung là phải nâng cao mức sống, xóa nghèo cho nông dân khu vực nông thôn; tiếp tục xây dựng lớp nông dân mới nắm chắc khoa học công nghệ, áp dụng kinh tế số trong sản xuất nông nghiệp, từ đó nông dân Việt Nam không chỉ mạnh về kinh tế mà phải vững trong nhận thức chính trị xã hội; tiến tới xây dựng một giai cấp nông dân tiến bộ, trở thành trụ đỡ quan trọng trong nền kinh tế thị trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và là thành trì bảo vệ chế độ chủ nghĩa xã hội. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Hội nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng giai cấp nông dân hiện đại, góp phần vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Các cấp Hội Nông dân tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác của Hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực mà Đảng và Nhà nước đã giao cho Hội, nhất là trong việc khai thác các trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân ở các địa phương; có trách nhiệm vận động các thành phần kinh tế đóng góp xây dựng nông nghiệp, nông thôn phát triển nhanh, bền vững.

Mỹ Ngọc