banner
 12/08/2022 08:06:10 AM

Hội nghị triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc cho hội viên nông dân các dân tộc thiểu số

Từ ngày 08/8 – 12/8/2022, Hội Nông dân tỉnh tổ chức 3 lớp tập huấn triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc cho 270 cán bộ chi, tổ Hội và hội viên nông dân là người đồng bào dân tộc thiểu số ở 03 huyện: Tư Nghĩa và Sơn Tây và Sơn Hà.
Toàn cảnh lớp tập huấn tại huyện Sơn Hà

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và trao đổi những thông tin trong việc thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong thời gian qua; một số chính sách ưu đãi của Nhà nước, của tỉnh ta về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; vai trò của tổ chức Hội Nông dân các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân là đồng bào các DTTS tham gia phát triển kinh tế và xây dựng Nông thôn mới; công tác tuyên truyền về Luật Hôn nhân Gia đình, ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và đẩy lùi các tệ nạn mê tín dị đoan ở vùng đồng bào DTTS;…

Toàn cảnh lớp tập huấn ở xã Nghĩa Sơn (Tư Nghĩa)

Bên cạnh việc triển khai quán triệt, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên nông dân các DTTS, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh cũng đã lắng nghe các ý kiến trao đổi từ các cán bộ chi, tổ Hội và HVND, các già làng (người có uy tín) trong đồng bào DTTS về việc thực thi các chính sách của Đảng và Nhà nước ở các địa phương trong tỉnh. Từ đó, có những đề xuất, kiến nghị với cấp trên về các giải pháp, chương trình, mục tiêu trong công tác Hội và phong trào nông dân vùng đồng bào DTTS trong thời gian đến đạt kết quả cao hơn.

Toàn cảnh lớp tập huấn ở xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây

Thông qua hội nghị này cũng là dịp để cán bộ, hội viên nông dân các dân tộc thiểu số ở tỉnh ta có điều kiện trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong thực tiễn công tác và đời sống. Qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp hội viên nông dân là đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh phát huy những thành quả trong hoạt động Hội và phong trào trong nông dân trong những năm qua, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự chuyển biến toàn diện trong tổ chức các hoạt động và phong trào nông dân ở các cấp Hội trong tỉnh./.

Đồng Xuân
Video
Thống kê truy cập
Đang online
109
Hôm nay
396
Tháng này
186,357
Tổng truy cập
2,162,567