banner
 14/08/2019 04:15:14 PM

Hội nghị thông tin thời sự và định hướng công tác tuyên truyền Quý III năm 2019

Hôm nay (ngày 14/8/2019), Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị thông tin thời sự và định hướng công tác tuyên truyền Quý III/2019 cho 100 cán bộ Hội Nông dân ở các xã, phường, thị trấn và 14 huyện, thành phố trong tỉnh.
Đ/c Đinh Duy Sung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Đinh Duy Sung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Dương Quốc Hùng, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp thông tin một số tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong thời gian gần đây; những thông tin thời sự về tình hình kinh tế, chính trị và trật tự an toàn xã hội ở các địa phương trong tỉnh từ đầu năm đến nay; tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà trong thời gian qua;…

Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua Hội nghị này nhằm giúp cho cán bộ Hội Nông dân các cấp trong tỉnh nắm vững những nội dung thông tin xác thực về tình hình an ninh chính trị trong nước và quốc tế; tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh để từ đó định hướng nội dung công tác tuyên truyền cho cán bộ Hội Nông dân các cấp đến hội viên nông dân và quần chúng nhân dân phù hợp, góp phần giữ vững ổn định an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội ở các địa phương trong tỉnh./.

Đồng Xuân