banner
 26/06/2020 05:23:23 PM

Hội nghị lần thứ 6 BCH Hội Nông dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023

Sáng ngày 26/6/2020, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2018-2023) tổ chức Hội nghị lần thứ 6 nhằm sơ kết, đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân 06 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo và thống nhất đánh giá kết quả hoạt động Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
Đ/c Đinh Duy Sung - CHủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội kịp thời triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt các phong trào Hội; tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức thành công Giải bóng chuyền truyền thống nông dân tranh Cúp “Bông lúa vàng” ở 02 cấp; triển khai, quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp…

Các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Hội nghị

Tích cực vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả 03 phong trào lớn của Hội: Đã có 101.675 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 171.893 hộ nông dân đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa; thực hiện đóng góp 829 triệu đồng, 5.165 ngày công lao động để hỗ trợ nhau phát triển và giúp đỡ cho 1.077 hộ hội viên nông dân nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn; đóng góp trên 5 tỷ đồng, hàng ngàn ngày công lao động và hiến 833m2 đất để xây dựng các công trình công cộng, bắt điện thắp sáng đường nông thôn; các mô hình như “Con đường nông dân tự quản”, “Thắp sáng đường quê”, “Thu gom rác thải”, đặt bi thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng… được nhân rộng ngày càng nhiều.

Hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân đạt được nhiều kết quả: Các cấp Hội đã thực hiện giải ngân 3,4 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, cho 104 hộ vay; phối hợp với Ngân hàng CSXH và NHNN&PTNT cho nông dân vay với tổng dư nợ gần 2.762 tỷ đồng; phối hợp tổ chức 146 buổi tập huấn khoa học, kỹ thuật cho 9.674 lượt người tham dự... Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Duy Sung - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tập trung chỉ đạo cơ sở Hội triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Tập trung chỉ đạo hướng dẫn các cấp Hội xây dựng chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 04 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; quan tâm công tác phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Hội; thực hiện tốt công tác huy động, quản lý và phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND; tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp để kịp thời tham mưu cho các cấp ủy Đảng; tiếp tục tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, tích cực vận động nông dân lao động, sáng tạo, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để cho ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng; tiếp tục đầu tư hỗ trợ và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao; phối hợp chặt chẽ với các Ban ngành liên quan để tổ chức hội thảo về giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ KHKT cho nông dân…

Hội nghị lần này cũng đã bầu kiện toàn, bổ sung 04 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 (đ/c Nguyễn Đức Huy - PGĐ Sở Công thương; đ/c Võ Minh Châu - Chủ tịch HND huyện Đức Phổ; đ/c Huỳnh Văn Quyết - Chủ tịch HND huyện Sơn Tịnh; đ/c Nguyễn Quốc Bảo - Chủ tịch HND huyện Trà Bồng./.

Mỹ Ngọc