banner
 09/10/2019 03:17:50 PM

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 08/10/2019, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 (bất thường) để bầu Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.
Đồng chí Đinh Duy Sung, Chủ tịch Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đinh Duy Sung, Chủ tịch Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo Điều Lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội Nghị đã tiến hành quy trình bầu Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 đồng chí. Hội nghị cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Ủy ban kiểm tra đã bầu đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra.

Ra mắt Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh

Sau đó, Hội nghị đã triển khai, quán triệt các Nghị quyết số 04 về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05 về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết số 06 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVI và tất cả cán bộ, công chức, viên chức của Hội Nông dân tỉnh.

Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, nhất là các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố trao đổi về những khó khăn, vướng mắc của địa phương và thảo luận một số giải pháp để triển khai thực hiện đạt hiệu quả 03 Nghị quyết trên trong thời gian tới./.

Đồng Xuân
Video
Thống kê truy cập
Đang online
5
Hôm nay
966
Tháng này
102,960
Tổng truy cập
907,705