banner
 20/04/2022 04:53:45 PM

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân và Hội Nông dân tỉnh năm 2021

Ngày 19/4/2022, tại phòng họp số 3 UBND tỉnh, đồng chí Trần Phước Hiền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với Hội Nông dân tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân và Hội Nông dân tỉnh năm 2021; triển khai phương hướng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
Đồng chí Trần Phước Hiền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo của các Sở, ngành liên quan: sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Tài nguyên và Môi trường, sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi, Văn phòng UBND cùng các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

Trong năm 2021, UBND tỉnh và HND tỉnh đã tổ chức thực hiện quy chế phối hợp chặt chẽ, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng; chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tích cực phối hợp và tạo điều kiện để Hội Nông dân thực hiện chức năng chăm lo, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Các cấp Hội đã tổ chức 11.623 buổi tuyên truyền cho 138.780 lượt hội viên, nông dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng các cấp gắn với việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất cũng mang lại kết quả, như: Chương trình bán phân bón trả chậm được tiếp tục triển khai, cung ứng gần 800 tấn phân bón các loại trị giá hơn 5,3 tỷ đồng; 865 tấn hạt giống lúa, ngô (trị giá hơn 1,4 tỷ đồng và 186 máy nông nghiệp. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức 203 lớp bồi dưỡng và đào tạo nghề ngắn hạn cho 6.000 nông dân tham dự.

Đ/c Trần Ngọc Vinh, PCT Phụ trách Hội Nông dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp thực hiện Quy chế phối hợp với UBND tỉnh trong năm 2022

Điều đáng ghi nhận hơn đó là các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về sản xuất nông nghiệp phải gắn với công tác bảo vệ môi trường theo hướng phát triển nông nghiệp “Xanh, Sạch, An toàn và Bền vững”. Qua đó đã có 99.676 hộ đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn, đã có thêm 16 sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP, nâng tổng số sản phẩm trên toàn tỉnh đạt chuẩn Ocop lên 61 sản phẩm; có 217 mô hình kinh tế tập thể (HTX, THT), 99 trang trại ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị được Hội Nông dân các cấp hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng.

Để hỗ trợ triển khai thực hiện các chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng tổng số dự nợ thông qua tổ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 1.441 tỷ đồng; ngân hàng Chính sách xã hội là 1.263 tỷ đồng cho hơn 50.000 hộ vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; giải ngân 20 dự án từ nguồn vốn Quỹ HTND với tổng số tiền hơn 8,7 tỷ đồng; cho 208 hộ vay phát triển chăn nuôi, trồng trọt và kinh doanh, dịch vụ.

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục phát động và tích cực triển khai thực hiện 3 phong trào thi đua lớn của Hội. Đặc biệt, Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng ngày càng nâng cao cả chất và lượng. Trong năm 2021, đã có 85.134 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 51 hộ nông dân đạt danh hiệu SXKDG cấp Trung ương (theo tiêu chí mới); Các cấp Hội đã tổ chức tập huấn KHKT cho 67.963 hội viên nông dân tham gia; Vận động hội viên tham gia xây dựng các mô hình sản xuất nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích canh tác, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới cũng được cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh hăng hái, tham gia đóng góp 6.460 triệu đồng và gần 17.000 ngày công lao động, hiến 71.052 m2 đất để mở rộng đường giao thông, sửa chữa, làm mới trên 6.000 km đường giao thông, kiên cố hóa 73,5 km kênh mương nội đồng và sửa chữa, làm mới trên 23 chiếc cầu, cống. Trong năm 2021, toàn tỉnh thành lập mới 163 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, nhân rộng các mô hình “Con đường nông dân tự quản”, “Thắp sáng đường quê”, “Thu gom rác thải”, đặt bi thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng… Đến nay, toàn tỉnh có 94 xã, 2 huyện được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (Nghĩa Hành, Tư Nghĩa) và có 43/79 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; để tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả trong triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và HND tỉnh trong thời gian đến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội Nông dân tỉnh phải rà soát và kiện toàn lại bộ máy tổ chức Hội Nông dân các cấp trong tỉnh để nâng cao vai trò và chức năng hoạt động của hệ thống Hội theo sự điều hành, chỉ đạo của Trung ương HNDVN và của Tỉnh ủy. Các hoạt động của Hội nông dân tỉnh trong thời gian tới cần có trọng tâm, trọng điểm để tạo điểm nhấn trong thực hiện nhiệm vụ; Cần chủ động, đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp thực hiện các phong trào nông dân ở các địa phương trong tỉnh, nhất là phong trào xây dựng Nông thôn mới và công tác giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi; các giải pháp về vấn đề bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã xội, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo trong nông dân. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành, hội đoàn thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong năm 2022./.

Đồng Xuân