banner
 30/12/2020 10:47:00 AM

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVI (lần 7)

Chiều ngày 29/12/2020, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVI (lần 7); tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2010, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, hội đoàn thể trong tỉnh; Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Thường trực Hội Nông dân 13 huyện, thị xã, thành phố và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Hội Nông dân tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020. Trong năm, mặc dù có nhiều điều kiện khách quan (thiên tai, dịch bệnh…) ảnh hưởng đến hoạt động Hội của các cấp. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực chung của toàn hệ thống Hội nên các chỉ tiêu thi đua trong năm đều đạt kế hoạch đề ra. Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân đồng thuận thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào do Hội Nông dân các cấp phát động. Nhiều hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức.

Đ/c Đinh Duy Sung - Chủ tịch HND tỉnh chủ trì Hội nghị

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội luôn được chú trọng, trong năm đã kết nạp được 7.689 hội viên mới, nâng tổng số hội viên nông dân trong tỉnh hiện nay là 157.198 hội viên; Ban Thường vụ Hội Nông tỉnh đã có ý kiến về chủ trương kiện toàn BCH, BTV của 06 huyện, thành phố; chỉ đạo và thực hiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy theo đề án vị trí việc làm (hiện nay, Hội Nông dân tỉnh còn 02 ban chuyên môn, Văn phòng và Trung tâm Hỗ trợ, Giáo dục nghề nghiệp Nông dân – phụ nữ); các cấp đã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội cho trên 1.000 cán bộ Hội; hướng dẫn, giúp đỡ thành lập 06 chi và 27 tổ Hội nghề nghiệp.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp quan tâm chỉ đạo. Ủy ban kiểm tra các cấp sau khi được thành lập đã ban hành Quy chế và bước đầu thể hiện được vai trò trong xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Trong năm đã tổ chức 376 cuộc kiểm tra, giám sát; chủ yếu tập trung vào kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp, đất công ích và các loại đất nông nghiệp… của các cơ sở kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước.

Việc tổ chức các phong trào nông dân đạt được nhiều kết quả, toàn tỉnh có trên 85.000 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; thành lập mới 02 CLB sản xuất kinh doanh giỏi, nâng tổng số CLB trong toàn tỉnh lên 60. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi có giá trị kinh tế vượt trội (doanh thu trên 500 triệu đồng trở lên/năm), giải quyết được nhiều lao động tại địa phương, tạo động lực thúc đẩy ngành nông nghiệp tỉnh nhà phát triển. Phong trào xây dựng nông thôn mới được đông đảo nông dân tham gia, hưởng ứng; cán bộ, hội viên nông dân đã 29,7 tỷ đồng, 98.840 ngày công lao động, hiến 14.500m2 đất để mở rộng đường, xây dựng hạ tầng nông thôn, bắt điện thắp sáng đường quê, thu gom rác thải…. Ngoài ra, còn đóng góp hàng nghìn cây, con giống, tiền của để giúp cho 3.648 hộ hội viên nông dân nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, dịch bệnh. Đến tháng 7/2020, toàn tỉnh có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 01 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 17 khu dân cư kiểu mẫu.

 

Đ/c Đinh Duy Sung - Chủ tịch HND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc 

Hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân ngày càng được mở rộng; Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giải ngân 5,93 tỷ đồng cho 180 hộ nông dân vay thông qua 16 dự án, đến cuối năm 2020 tổng số nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh là 45,317 tỷ đồng; tín chấp cho hàng ngàn nông dân vay vốn qua Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NN&PTNT, tổng dư nợ đến nay trên 2.600 tỷ đồng; kết nối với doanh nghiệp giúp nông dân mua 179 tấn phân bón trả chậm cho nông dân, tổng giá trị trên 2 tỷ đồng; cung ứng 5.240 cây giống cho nông dân…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Duy Sung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội đã đạt được trong năm 2020; yêu cầu các huyện, thành Hội tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở Hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; đặc biệt là tuyên truyền, thực hiện nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung vào việc vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động Hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 17 chỉ tiêu thi đua, chú trọng nhân rộng các mô hình điển hình làm kinh tế giỏi; tăng cường kiểm tra, giám sát và làm tốt vai trò phản biện xã hội.

Đ/c Trần Ngọc Vinh - Phó Chủ tịch HND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội

Tại Hội nghị, BCH Hội Nông dân tỉnh đã thảo luận, thông qua nghị quyết hoạt động Hội năm 2021; trao tặng 02 cờ thi đua xuất sắc cho 02 đơn vị: Hội Nông dân huyện Sơn Hà và thị xã Đức Phổ; tặng bằng khen cho 35 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội; khen thưởng cho 04 tập thể và 08 cá nhân có thành tích trong xây dựng, nhân rộng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; khen thưởng cho 01 tập thể và 04 cá nhân có thành tích trong thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.../.

Mỹ Ngọc