banner
 13/10/2020 08:31:38 AM

HND xã Phổ Cường ra mắt chi Hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi bò

Chiều ngày 7.10, Hội Nông dân xã Phổ Cường công bố Quyết định thành lập và ra mắt Chi Hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi bò thôn Mỹ Trang. Tham dự có lãnh đạo Hội Nông dân thị xã Đức Phổ, xã Phổ Cường, đại diện nhân dân thôn Mỹ Trang cùng 15 thành viên tham gia chi hội.

Việc thành lập chi hội nhằm tập hợp các thành viên cùng chăn nuôi bò để hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Qua đó nhằm phát huy sức mạnh tập thể trong chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Chi hội cũng sẽ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để phản ánh với Hội Nông dân và cơ quan thẩm quyền về chủ trương, chính sách, những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Sau khi Chi hội hoạt động, Hội Nông dân xã Phổ Cường sẽ tiếp tục phối hợp với UBND xã tiến tới thành lập Tổ hợp tác theo quy định của pháp luật.

Trần Quyết - HND huyện Đức Phổ