banner
 27/12/2023 05:14:58 PM

Diễn biến toàn cảnh Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam đã diễn ra trang trọng trong 03 ngày (từ 25 – 27/12/2023) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới

Dự đại hội có 995 đại biểu, gồm 54 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết của giai cấp nông dân.

Đại hội vinh dự đón đồng chí Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn An, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân Vận Trung ương.

Đến dự Đại hội, còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, các đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp, các nhà tài trợ, đơn vị phối hợp đã tới dự Đại hội.

 Trình bày báo cáo tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN khóa VII nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, cạnh tranh, xung đột giữa các nước, đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến chuỗi sản xuất, phân phối toàn cầu và kinh tế - xã hội của nước ta; nhưng dưới sự lãnh đạo sáng tạo của Đảng, các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, khai thác thời cơ, thuận lợi, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII đạt được kết quả quan trọng và toàn diện.

 

Nông nghiệp tiếp tục giữ vị trí, vai trò quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế; phát triển cả về quy mô và trình độ, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao; đưa nước ta trở thành một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về gạo, thủy sản và một số nông sản khác, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.

Nông dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính sách của Nhà nước, đã phát huy tốt hơn vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; trình độ ngày càng được nâng cao, đời sống, thu nhập và việc làm không ngừng được cải thiện; vị thế được khẳng định trong quá trình phát triển, đổi mới đất nước.

Tại đại hội lần này đã có nhiều báo cáo tham luận của Hội Nông dân các tỉnh và rất nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Đó là những tâm tư, nguyện vọng của các đại biểu gởi gắm tại đại hội để cùng nhau chia sẻ về những kinh nghiệm hay, những giải pháp thiết thực để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân ở các địa phương….

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  lưu ý các cấp Hội Nông dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; khơi dậy ý chí, khát vọng của nông dân.Tổng Bí thư đề nghị các cấp Hội Nông dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội; xây dựng Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; phát huy thật tốt vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân, là cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; là nhân tố tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, liên minh "công nhân-nông dân-trí thức"; chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân….

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng sau Đại hội này, công tác Hội và phong trào nông dân sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp thật xứng đáng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững và phát huy các thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu ngày càng giàu đẹp, hùng cường; tất cả vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành thảo luận và thông qua những chủ trương, định hướng lớn, toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ mới. 

Đồng thời, Đại hội thống nhất cao 5 mục tiêu tổng quát, 17 chỉ tiêu cụ thể, đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; trong đó xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội, phong trào nông dân nhiệm kỳ mới.

Điều quan trọng hơn là đại hội đã bầu ra 111 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là những đại biểu ưu tú, có trình độ, năng lực và uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hội viên nông dân trong cả nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của tổ chức Hội trong thời kỳ phát triển và  hội nhập.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2023 -2028) với số phiếu bầu tuyệt đối 100% thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm tuyệt đối của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

 

Các đồng chí: Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm và Nguyễn Xuân Định tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Đồng Xuân (tổng hợp)
Video
Thống kê truy cập
Đang online
247
Hôm nay
578
Tháng này
201,620
Tổng truy cập
2,530,028