banner
 18/04/2018 03:09:10 PM

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Năm 2018 là năm diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp từ cơ sở đến Trung ương Hội. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.
Hội nghị trực báo đầu năm để nắm bắt tình hình triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018

Nhằm lập thành tích chào mừng sự kiện chính trị quan trọng này, trong thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã ra sức thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại Hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, huyện tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, như: Tuyên truyền về những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các chương trình, đề án liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tái cơ cấu nền nông nghiệp, ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng của dân tộc; những thành tích nổi bật của Hội đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Hội, về các phong trào thi đua, những tập thể và cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động Hội.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Đại hội Hội Nông dân cấp, trong thời gian đến, các cấp Hội cần tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện trình Đại hội Hội Nông dân các cấp; các ý kiến thảo luận, góp ý của các cấp Hội và hội viên nông dân vào dự thảo văn kiện Đại hội, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác chỉ đạo và hoạt động của các cấp Hội gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023. Tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa của Đại hội Hội Nông dân các cấp.

Trước và trong Đại hội, Hội Nông dân các cấp phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu cho các cấp ủy Đảng về nội dung chỉ đạo công tác tuyên truyền; phối hợp với hệ thống truyền thanh cơ sở và các phương tiện truyền thông để tuyên truyền về Đại hội; tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và phát động các phong trào thi đua trong hoạt động Hội. Công tác tuyên truyền phải đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, tuyên truyền tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa và không khí thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Hội. Hướng dẫn hội viên, nông dân chỉ sản xuất những hàng hóa nông sản có giá trị kinh tế, có thị trường và có doanh nghiệp đỡ đầu để gắn chặt các khâu từ sản xuất đến chế biến, bảo quản, tiêu thụ theo một chuỗi giá trị bền vững. Tuyên truyền, vận động nông dân chỉ sản xuất, chế biến tiêu dùng và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Sau Đại hội, các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền kết quả Đại hội, xây dựng tài liệu tuyên truyền dành cho hội viên, nông dân, tập trung tuyên truyền về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2018-2023, các giải pháp cụ thể của các cấp Hội để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp./.

Ngọc Vinh (Bài đăng trên Bản tin Nông dân Quảng Ngãi số 65)