banner
 28/07/2022 03:16:24 PM

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho hơn 70 cán bộ chi, tổ Hội

Từ ngày 25 - 29/7/2022, Hội Nông dân tỉnh tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 72 học viên là cán bộ chi, tổ Hội ở các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, thành phố Quảng Ngãi và TX Đức Phổ.
Đồng chí Trần Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai giảng lớp học

Đồng chí Trần Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã đến dự và phát biểu khai giảng, bế giảng, trao giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành khóa học.

Nội dung của lớp bồi dưỡng có những chuyên đề phổ biến đến các học viên, như: Triển khai, quán triệt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp nông dân nông thôn; quán triệt, triển khai, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về xây dựng giai cấp Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Hoạt động công tác tuyên truyền và nắm bắt dư luận trong cán bộ, hội viên nông dân; hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; Hướng dẫn lập dự án, xây dựng các mô hình kinh tế Hợp tác xã, Tổ hợp tác,…; Công tác củng cố, xây dựng và tổ chức hoạt động của chi, tổ Hội và hướng dẫn xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp; Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của tổ chức Hội Nông dân các cấp; vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới;…

Toàn cảnh lớp học

Thông qua lớp bồi dưỡng này nhằm nâng cao kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ chi, tổ Hội Nông dân trong tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người cán bộ Hội trong thời đại mới./.

Đồng Xuân