banner
 08/02/2021 03:58:10 PM

Thư chúc mừng năm mới

Nhân dịp Xuân mới Tân Sửu - 2021, thay mặt Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi và các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Nông dân và giai cấp nông dân tỉnh nhà trong hoạt động, sản xuất, ổn định đời sống ấm no, hạnh phúc!

Thân gửi cán bộ, hội viên và bà con nông dân trong tỉnh!

Chúng ta đang ở giữa thời khắc giao hoà tiễn đưa năm Canh Tý – 2020, đón mừng Xuân Tân Sửu - 2021. Nhìn lại một năm qua, hoạt động Hội và phong trào nông dân trong tỉnh đã gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão, lũ đã gây thiệt hại lớn về kinh tế và đời sống của bà con nông dân tỉnh nhà.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh, cán bộ, hội viên, nông dân đã tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua do Trung ương Hội giao đã được Ban Chấp hành Tỉnh Hội cụ thể hoá thành chương trình, mục tiêu phù hợp với thực tiễn và được các cấp Hội trong tỉnh triển khai thực hiện đạt kết quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong năm 2020.

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị mang ý nghĩa quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX ; tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội;…

Phát huy những thành tựu đã đạt được cùng với những chủ trương, giải pháp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự chỉ đạo thực hiện quyết liệt, sâu sát của các cấp, các ngành; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của quê hương; cán bộ, hội viên và bà con nông dân trong tỉnh sẽ đoàn kết nhất trí, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều thành công to lớn và toàn diện hơn nữa để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phong an ninh trong năm 2021.

Nhân dịp Xuân mới Tân Sửu - 2021, thay mặt Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi và các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Nông dân và giai cấp nông dân tỉnh nhà trong hoạt động, sản xuất, ổn định đời sống ấm no, hạnh phúc!

Xin gửi đến toàn thể cán bộ, hội viên và bà con nông dân lời chúc mừng năm mới An Khang, Thịnh Vượng!

TM. BAN CHẤP HÀNH HND TỈNH KHÓA XVI

Chủ tịch

Đinh Duy Sung

Đinh Duy Sung
Video
Thống kê truy cập
Đang online
906
Hôm nay
1,230
Tháng này
126,870
Tổng truy cập
1,390,139