banner
 13/12/2018 04:49:21 PM

Tổng hợp thông tin Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam đã diễn ra trang trọng trong 03 ngày (từ 11 - 13/2018) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.
Ra mắt Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Dự đại hội có 999 đại biểu, gồm 54 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10,2 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết của giai cấp nông dân.

Đại hội vinh dự đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư; Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UB TƯ Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Đến dự Đại hội còn có các đồng chí Nông Đức Mạnh, Nguyên Tổng bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam; Đồng chí Trần Đức Lương, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Văn An, Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Đồng chí Phạm Thế Duyệt, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đồng chí Lê Hồng Anh, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư. Đến dự đại hội còn có các đồng chí Phạm Bình Minh- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Nguyễn Văn Bình- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Hoàng Trung Hải- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đồng chí Nguyễn Văn Nên- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đồng chí Phan Đình Trạc- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đồng chí Nguyễn Hòa Bình- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Đến dự Đại hội, còn có các đồng chính là lãnh đạo Hội NDVN các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng, lãnh đạo các Bộ, ngành T.Ư, lãnh đạo một số tỉnh, thành cả nước; đại diện các tổ chức quốc tế...

Trình bày báo cáo tại Đại hội, đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN khóa VI nhấn mạnh: “nông dân là lực lượng đông đảo trong xã hội, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính sách của Nhà nước; phát huy truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, lao động cần cù, sáng tạo, luôn khát vọng vươn lên làm giàu, không cam chịu đói nghèo. Giai cấp nông dân được Đảng ta chăm lo xây dựng, đã và đang từng bước thể hiện rõ vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Đời sống của nông dân được cải thiện, điều kiện ăn, ở, đi lại, học hành, chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn, số hộ khá, giàu ngày càng tăng. Một bộ phận lớn nông dân ở khu vực đô thị do đô thị hóa, thiếu đất sản xuất, chuyển sang các ngành nghề khác và có nhu cầu phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng ứng dụng công nghệ cao...”

Tại đại hội lần này đã có nhiều báo cáo tham luận của Hội Nông dân các tỉnh và rất nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Đó là những tâm tư, nguyện vọng của các đại biểu gởi gắm tại đại hội để cùng nhau chia sẻ về những kinh nghiệm hay, những giải pháp thiết thực để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân ở các địa phương.

Đại diện đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Đinh Duy Sung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho rằng: “Chỉ tiêu số tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân bình quân 10%/năm trở lên; Có 100% các cấp Hội sử dụng có hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân là rất khó. Tôi đề nghị các Trung ương Hội phải tính toán lại chỉ tiêu này. Quảng Ngãi có nhiều huyện miền núi nghèo, cho nên việc tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân hàng năm tương đối khó. Bên cạnh đó, cũng cần tính toán lại cơ chế hỗ trợ nông dân như thế nào cho hiệu quả hơn,...”

Đại hội lần này cũng đã tập trung thảo luận sửa đổi Dự thảo Điều lệ Hội gồm 8 chương, 26 điều (tăng thêm 2 điều do tại chương V tăng thêm 2 điều về Ủy ban kiểm tra của Hội). Kế thừa cơ bản nội dung các điều; trong đó 15 điều giữ nguyên và 11 điều có nội dung, câu, từ, cụm từ đề xuất sửa đổi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Trải qua 88 năm hình thành và phát triển, được Đảng ta và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng nước ta. Hội Nông dân Việt Nam luôn là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân; là cơ sở chính trị của xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; có nhiều tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân và xây dựng nông thôn; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.Trong nhiệm kỳ VI, Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Công tác Hội và phong trào nông dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đã thực hiện tốt vai trò là "trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới", góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nông dân; vận động, tuyên truyền, giúp cho nông dân hiểu, đồng thuận thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa nông nghiệp, nông thôn nước ta phát triển mạnh mẽ, đời sống của nông dân được cải thiện về mọi mặt.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đại hội đã thống nhất tiếp thu các ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu (đã có tổng số 157 ý kiến của các đại biểu nêu ra tại Đại hội) và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để có những giải pháp cụ thể, thiết thực hơn căn cứ trên tình hình thực tế tại các địa phương để phân tích và đưa ra những đề xuất, cụ thể hóa một số nội dung, chỉ tiêu thi đua để triển khai thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ mới (2018- 2023) đạt kết quả cao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa VII

Điều quan trọng hơn là đại hội đã bầu ra 119 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là những đại biểu ưu tú, có trình độ, năng lực và uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hội viên nông dân trong cả nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của tổ chức Hội trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2018 -2023) với số phiếu bầu tuyệt đối 100% thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm tuyệt đối của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Các đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và bầu bổ sung 2 đồng chí Bùi Thị Thơm và Nguyễn Xuân Định giữ chức Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội, Chủ tịch Thào Xuân Sùng chia sẻ: Chúng tôi rất vinh dự và vui mừng khi được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH khóa VII. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn và đón nhận nhiệm vụ mà Đại hội đã giao phó. Xin hứa sẽ đoàn kết, hợp tác và mỗi đồng chí ủy viên BCH cũng sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện nâng cao tư tưởng, trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng tự học tập, tự giác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tích lũy kỹ năng công tác vận động nông dân và canh tác nông nghiệp theo lời căn dặn ân cần của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Phấn đấu vì mục tiêu chung đưa hoạt động Hội đạt được những kết quả tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ mới. Tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành trong việc quan tâm, chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện để BCH khóa mới tiếp tục có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để hỗ trợ hội viên, nông dân trong cả nước vươn lên làm giàu, nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Đồng Xuân (Tổng hợp)
Video
Thống kê truy cập
Đang online
30
Hôm nay
306
Tháng này
85,885
Tổng truy cập
691,726