banner
 08/03/2016 10:22:28 AM

Năm tiêu chí để được công nhận vùng nông nghiệp công nghệ cao

Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đã quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Theo đó, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải đáp ứng 5 tiêu chí, đó là:

Thứ nhất là về tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với mô hình liên kết theo chuỗi giá trị; có tổ chức đầu mối của vùng là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong vùng ký hợp đồng thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp của vùng.

Hai là, sản phẩm sản xuất trong vùng là sản phẩm hàng hóa có lợi thế của vùng, tập trung vào các nhóm sản phẩm gồm: Giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản có năng suất, chất lượng cao và khả năng chống chịu vượt trội hoặc sản phẩm nông lâm thủy sản có giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế cao; chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc quốc gia (Viet GAP).

Thứ ba, công nghệ ứng dụng là các công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học trong chọn tạo, nhân giống và phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; công nghệ thâm canh, siêu thâm canh, chế biến sâu nâng cao giá trị gia tăng; công nghệ tự động hóa, bán tự động; công nghệ thông tin, viễn thám, thân thiện môi trường. Công nghệ ứng dụng trên quy mô công nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị của sản phẩm và tăng năng suất lao động.

Thứ tư, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải là vùng chuyên canh, diện tích liền vùng, liền thửa trong địa giới hành chính một tỉnh, có điều kiện tự nhiên thích hợp, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh về giao thông, thuỷ lợi, điện, thuận lợi cho sản xuất hàng hóa, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất nông nghiệp của ngành và địa phương.

Thứ năm, đối tượng sản xuất và quy mô của vùng phải đạt mức tối thiểu theo quy định. Cụ thể, sản xuất hoa diện tích tối thiểu là 50ha, sản xuất rau an toàn diện tích tối thiểu là 100ha; sản xuất giống lúa diện tích tối thiểu là 100ha; nhân giống và sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu diện tích tối thiểu là 5ha; cây ăn quả lâu năm diện tích tối thiểu là 300ha; cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê, hồ tiêu) diện tích tối thiểu là 300ha. Sản xuất giống thuỷ sản phải có diện tích tối thiểu là 20ha; nuôi thương phẩm diện tích tối thiểu là 200ha. Chăn nuôi bò sữa số lượng tối thiểu là 10.000 con/năm; bò thịt tối thiểu 20.000 con/năm; chăn nuôi lợn thịt số lượng tối thiểu là 40.000 con/năm; lợn giống (lợn nái) tối thiểu 2.000 con/năm; chăn nuôi gia cầm số lượng tối thiểu là 50.000 con/lứa.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/2/2016./.

Mỹ Ngọc
Video
Thống kê truy cập
Đang online
34
Hôm nay
413
Tháng này
78,077
Tổng truy cập
671,492