banner
 11/10/2018 03:30:01 PM

Minh Long: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội

Từ ngày 08 – 12/10/2018, Hội Nông dân huyện Minh Long đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội năm 2018 cho 60 cán bộ cơ sở và Chi Hội trong huyện.
Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 1 tuần, các đại biểu của lớp bồi dưỡng đã được quán triệt, học tập 6 chuyên đề gồm: Chủ Nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng CSVN; Đảng Cộng sản Việt Nam người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Hội Nông Dân Việt Nam – Tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân; Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở; Một số nghiệp vụ công tác Hội Nông dân ở cơ sở,...

Thông qua lớp bồi dưỡng, cán bộ ở cơ sở và chi Hội trong huyện được bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng hoạt động Hội, đồng thời nắm vững chủ trương đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tuyên truyền rộng rãi đến hội viên, nông dân, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh về mọi mặt./.

Mỹ Ngọc
Video
Thống kê truy cập
Đang online
39
Hôm nay
234
Tháng này
58,804
Tổng truy cập
705,609