banner
 16/01/2020 10:17:36 AM

Hội Nông dân xã Tịnh Thọ: Những hoạt động ghi nhận trong năm 2019

Tịnh Thọ là một xã thuần nông, nằm về phía Bắc của huyện Sơn Tịnh, có diện tích tự nhiên gần 40 km2, với trên 3.500 hộ và trên 14.000 nhân khẩu. Toàn xã có 5 Chi hội và 33 Tổ hội với 1.447 hội viên. Trước đây, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, đa số là làm nông nghiệp, thu nhập thấp nên có nhiều hộ nông dân phải đi làm ăn xa quê. Do vậy mà việc tập hợp nông dân tham gia sinh hoạt Hội rất khó khăn và các phong trào thi đua trong nông dân cũng có sự ảnh hưởng trong công tác tuyên truyền và phát động thực hiện.
Trao tặng gà giống cho HVND nghèo xã Tịnh Thọ thuộc chương trình hỗ trợ của dự án khuyến nông, giúp nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập

Để khắc phục thực trạng trên, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã đã đoàn kết, quyết tâm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đẩy mạnh các phong trào thi đua, đưa tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh. Hội đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đổi mới nội dung sinh hoạt gắn với việc phổ biến các cơ chế, chính sách của tỉnh và của địa phương trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với nhu cầu thực tiễn của bà con nông dân để họ thấy được lợi ích chính đáng của mình khi tham gia vào tổ chức Hội.

Nhờ vậy mà ngày càng có nhiều hội viên tham gia sinh hoạt, tạo được niềm tin, mối đồng thuận cao trong hội viên nông dân. Kết quả trong năm 2019, HND xã đã phối hợp với UBND xã và các ban ngành, hội đoàn thể ở xã đã tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội cho hơn 1.300 lượt hội viên nông dân, kết nạp 95 hội viên mới. Phối hợp tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội để hội viên nông dân thấy được lợi ích chính đáng khi tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhờ đó, trong năm 2019, HND xã đã xây được được 05 đại lý bán BH tự nguyện cho hội viên, nông dân tại 05 thôn, vận động 1.362 hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện từ các đại lý của Hội.

Bên cạnh đó, HND xã cũng đã vận động hội viên nông dân đóng góp 7,2 triệu đồng để hỗ trợ cho 5 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn làm vốn phát triển mô hình chăn nuôi gà, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo; vận động cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân đóng góp hơn 1tỷ đồng, 2.000 ngày công và hiến 5.770 m2 đế cấp phối 7,8 km đường trục nội đồng, ngõ xóm và bê tông 6,141 km đường giao thông nông thôn và nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất.

Đồng thời vận động đóng góp để tăng trưởng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân 15 triệu đồng, nâng tổng số nguồn Quỹ HTND của xã đến nay là 80 triệu đồng (đạt 150% chỉ tiêu giao). Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng NN&PTNT đứng ra tín chấp cho hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh với tổng dư nợ là 31,31 tỷ, trong đó NHCSXH là 5,51 tỷ đồng cho 186 hộ vay và Ngân hàng NN&PTNT là 25,8 tỷ đồng cho 289 hộ vay, hiện nay cả 02 nguồn vốn này không có nợ quá hạn.

Ngoài ra, Hội Nông dân xã đã phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân sử dụng các dịch vụ của HTX, nhiều hội viên nông dân đã tiếp cận được nguồn vốn vay từ quỹ tín dụng của HTX để đầu tư phát triển sản xuất, đến nay HTX đã giải ngân cho gần 210 hộ với tổng nguồn vốn vay trên 7,5 tỷ đồng.

Được biết hiện nay Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tịnh Thọ là một trong những hợp tác xã điển hình, đi đầu trong phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn của tỉnh Quảng Ngãi vì vậy mà tập thể Ban Chấp hành Hội Nông dân xã đã tăng cường công tác phối hợp đẩy mạnh các dịch vụ hỗ trợ, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thỗ nhưỡng ở địa phương để hội viên nông dân thí điểm và phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Với sự nhạy bén, linh hoạt và sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tịnh Thọ trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả, thúc đẩy phong trào nông dân phát triển, xứng đáng là đơn vị vững mạnh nhiều năm liền và trong năm 2019 này Hội Nông dân xã Tịnh Thọ tiếp tục được Hội Nông dân huyện biểu dương, khen thưởng./.

Hoài Hương